PVDA/GROENLINKS STELT VRAGEN OVER UITBRAAK DIERZIEKTEN

De Ronde Venen - De PvdA/GroenLinks-fractie in de gemeenteraad van De Ronde Venen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de recente uitbraak van dierziekten.

Recent is bij een pluimveehouderij in Vinkeveen vogelgriep uitgebroken. Als gevolg daarvan moesten ruim 10.000 kippen omgebracht worden. Deze variant van de vogelgriep is niet gevaarlijk voor mensen, maar een toekomstige gemuteerde variant kan dat wel zijn. PvdA/GroenLinks maakt zich zorgen over de risico’s voor de volksgezondheid. De partij heeft daarom schriftelijke vragen gesteld over welke maatregelen er genomen worden om de kans op uitbraken te voorkomen en bovenal de mogelijke overdracht op mensen.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Zowel de vogelgriep als Q-koorts zijn zoönosen,ofwel infecties die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen. Zij vormen een serieus gevaar voor de volksgezondheid. Uitbraken hiervan willen we zoveel mogelijk voorkomen en daarvoor zijn preventieve maatregelen nodig. Onder meer goede communicatie met de omgeving, intensieve veehouderijen op afstand van gevoelige locaties houden en vooral inzetten op minder intensieve veehouderij.”

Op 21 november jl. werd bekend dat vogelgriep was uitgebroken op een pluimveehouderij in Vinkeveen. Naar aanleiding daarvan zijn de aanwezige kippen geruimd en is een vervoersverbod ingesteld voor pluimveehouderijen binnen een straal van 10 kilometer. Het ging om besmetting met een zogenaamd hoogpathogene variant, die bij contact overgedragen kan worden op mensen. Er zijn dan ook risico’s verbonden aan wonen in de buurt van een intensieve veehouderij. Zo werd in 2018 bekend dat mensen die in de buurt wonen van een geitenhouderij een grotere kans hebben op longontsteking. Het RIVM doet nog steeds onderzoek naar de oorzaak hiervan. En dan gaat het nog niet eens om de mogelijke uitbraak van zoönoses zoals vogelgriep en Q-koorts.

Om die risico’s te beperken hebben het RIVM en de GGD-en in 2020 een adviesrichtlijn opgesteld, waarin ze twee belangrijke uitgangspunten hanteren. De eerste is voorzorg: wees terughoudend met het plaatsen van gevoelige bestemmingen zoals woningen, scholen of ziekenhuizen in de buurt van intensieve veehouderijen. Dat betekent bijvoorbeeld geen veehouderijen binnen een straal van 250 meter en voor geitenhouderijen van 2 kilometer bij deze gevoelige bestemmingen. Het tweede uitgangspunt is het streven om de uitstoot van geur, stof, endotoxinen (kleine stukjes bacteriën) en ammoniak van veehouderijen te verminderen.

PvdA/GroenLinks wil de kans op een nieuwe uitbraak en besmetting van de omgeving verkleinen en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. De partij wil weten welke maatregelen het college heeft genomen naar aanleiding van de uitbraak van vogelgriep in Vinkeveen en hoe daarover is gecommuniceerd met de omgeving. 

Verder wil PvdA/GroenLinks weten of het college op de hoogte is van het RIVM-advies en wat het college daarmee heeft gedaan of wil gaan doen. Ook wil de partij weten hoeveel intensieve veehouderijen er in De Ronde Venen zijn en hoeveel daarvan volgens de adviezen van het RIVM te dicht bij gevoelige locaties liggen.

Als laatste wil de partij weten wat gedaan kan worden om de kans op uitbraken van zoönosen te beperken en veehouderijen in De Ronde Venen te helpen de stap te maken naar afschaling of extensivering in samenwerking met de provincie en het Rijk.

Pieter Kroon: “De uitbraak van vogelgriep in Vinkeveen geeft aan dat we voorbereid moeten zijn op uitbraken. In het belang van zowel volksgezondheid als van dierenwelzijn willen we die zoveel mogelijk voorkomen. Dat vraagt actief beleid en niet om afwachten. Deze vogelgriepvarianten zijn nog weinig besmettelijk voor mensen, maar de uitbraak van de coronapandemie heeft laten zien wat het risico is bij mutatie naar een besmettelijke en gemakkelijk overdraagbare variant. We zijn dan ook benieuwd naar de reactie van het college!”

De foto bij dit artikel is uitsluitend bedoeld ter illustratie


advertentie