MIJDRECHT HEEFT EEN REGENBOOGPAD: 'ER IS HIER EEN TOLERANTIE VAN LIKMEVESTJE'

Een mijlpaal voor De Ronde Venen: Mijdrecht heeft als eerste plaats in de gemeente een regenboogzebrapad. Een initiatief van inwoners, ondersteund door de gemeente. Maar staat inclusiebeleid nu ook op de politieke agenda in De Ronde Venen, zoals eerder was beloofd?

Nederlanders zijn de afgelopen vijftien jaar positiever gaan denken over homoseksuelen en transgenders, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat gisteren werd gepresenteerd. Maar er is ook minder goed nieuws; die acceptatie stagneert de laatste jaren.

Jenneke van Wijngaarden uit Wilnis merkt dat naar eigen zeggen ook in haar eigen woonplaats. "Er is hier een tolerantie van likmevestje", vertelt Jenneke. Ze is initiatiefnemer van het regenboogzebrapad en al veertien jaar lang directeur van de Dorpsacademie in Wilnis. Dat is onder andere een ontmoetingsplek voor jongeren uit de LHBTIQ+-community.

Daar hoort ze met welke problemen jongeren kampen. "Het is soms best moeilijk opgroeien in dit gebied. Treiteren, pesten, intolerantie… Dat hoort niet." Reden voor Jenneke om een regenboogzebrapad aan te vragen. "Om te laten zien: je mag er zijn. Je bent wie je bent en dat is prima."

Het gesprek

De opening viel samen met de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. Voor Jenneke staan de vrolijke kleuren van het nieuwe zebrapad dan ook voor serieuze zaken. "Dit gaat letterlijk over leven en dood bij jonge mensen. Over suïcide, over geweld op straat. Geweld op het werk." Een regenboogzebrapad gaat dat niet oplossen, zegt Jenneke, maar het is wel een begin. "Dit is de aanzet tot een mooi gesprek."

Daarin ziet ze ook een rol voor de politiek. De afgelopen jaren is daar te weinig gebeurd op het gebied van inclusie, vindt Jenneke. Er werd wel een Regenboogakkoord getekend, waarin partijen beloven concrete maatregelen te nemen voor acceptatie op school, tegen anti-LHBTI-geweld en tegen discriminatie. "Maar daar werd geen moer mee gedaan", zegt Jenneke.

Op de politieke agenda

Pieter Kroon, fractievoorzitter van de lokale PvdA/GroenLinks-fractie, probeert het onderwerp al jaren op de politieke agenda te zetten. "In de raad hebben we de afgelopen jaren verschillende voorstellen en moties aangenomen", vertelt Kroon. "Maar actief beleid vanuit de gemeente is er helaas nog niet."

Er werd een actieplan Lokale Inclusie Agenda opgesteld, maar daar werd uiteindelijk toch niets mee gedaan. "Toen ik in 2016 net in de raad kwam heb ik daar initiatief toe genomen. Nu is het 2022 en lijkt er iets te gaan gebeuren."

Wethouder Cees van Uden geeft toe dat met de voorstellen de afgelopen jaren te weinig is gedaan. "Inclusiebeleid heeft de afgelopen jaren op zich laten wachten", zegt hij. "We hadden zeker meer kunnen doen en willen doen", zegt Van Uden. "Het lijkt me dan ook noodzaak dat het volgende college dit met nog meer voortvarendheid oppakt."

Nieuwe portefeuille

Het nieuwe Regenboogstembusakkoord is dit jaar ondertekend door alle partijen behalve de ChristenUnie/SGP. Ook Ronde Venen Belang, de partij die vier jaar geleden niet tekende, heeft nu getekend. Kroon hoopt dan ook dat er de komende jaren concreet beleid en actie gaat komen. "Ik heb goede hoop dat dit in het nieuwe coalitieakkoord nu echt een plek gaat krijgen."

Wat er precies in het coalitieakkoord is opgenomen, wordt volgende week openbaar gemaakt. Wel kan wethouder Van Uden alvast mededelen dat dit onderwerp op de agenda staat. "Inclusie is als portefeuille benoemd, dus er komt aandacht voor."

Bekeren

Wat die aandacht precies inhoudt blijft nog even de vraag. Kroon zou graag zien dat er bewustheidstrainingen gegeven worden op plekken waar veel mensen samenkomen zoals sportclubs en kerken. Kroon: "Dingen doen zonder bewustwording lukt niet."

Om die reden is hij erg blij met het burgerinitiatief van Jenneke. Het regenboogzebrapad heeft een belangrijke functie, denkt hij. "Het gaat om bewustwording. Iemand die nog in de kast zit die erlangs loopt en denkt: oh, ik ben hier welkom, de gemeente vindt dit belangrijk."

Ook Jenneke blijft initiatief nemen om aandacht voor de LHBTIQ+-gemeenschap te vragen. Ze hoopt met bewustwording de sfeer in de gemeente te verbeteren. Ze wil zich nu met name richten op de gelovige gemeenschap.

Daar valt nog veel winst te halen, denkt Jenneke. "Wij gaan een manier vinden hoe wij met elkaar samen kunnen leven met respect. Ik hoef niemand te bekeren en een ander hoeft mij ook niet te bekeren. Ik denk dat dat de kern is."


advertentie