20 JAAR GELEDEN VERSCHOOF DEEL VAN DE RINGDIJK IN WILNIS

Wilnis - Op zaterdag 26 augustus a.s. is het 20 jaar geleden dat een deel van de ringdijk in Wilnis verschoof.

Gemeente De Ronde Venen en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht nodigen inwoners van De Ronde Venen, in het bijzonder uit Wilnis, en andere belangstellenden uit om daar samen bij stil te staan. Vanaf 12:30 uur zijn geïnteresseerden welkom in de Willisstee aan de Pieter Joostenlaan 24 in Wilnis.

Het programma van de bijeenkomst ziet er als volgt uit:

· 13:00 uur: Welkomstwoord door burgemeester Maarten Divendal en dijkgraaf Joyce Sylvester

· 13.10 uur: Korte wandeling naar de ringdijk

· 13.25 uur: Terugblik met voormalig brandweercommandant Marcel Dokter en vooruitkijken met bestuurder Arjan van Rijn van Amstel, Gooi en Vecht.

· 13:35 uur: Onthulling en voordracht van het Dijkgedicht door een bekende Rondevener

Na de onthulling is iedereen welkom in het NME-centrum De Woudreus voor de pop-up tentoonstelling ‘Gelijk aan de dijk’. In de Willisstee staat voor iedereen een hapje en een drankje klaar en is er alle gelegenheid om herinneringen op te halen.


advertentie