VERGOEDING VOOR INWONERS MET BEPERKING OF CHRONISCHE ZIEKTE

De Ronde Venen - Alle inwoners van De Ronde Venen met een beperking of chronische ziekte krijgen een vergoeding van de gemeente. Deze regeling heet Inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten, kortweg ICG. Met deze vergoeding kunnen zij een deel van de extra zorgkosten betalen.

De groep die hiervoor in aanmerking komt, is uitgebreid. Voor inwoners met een minimuminkomen gold die regeling al. Inwoners met een hoger inkomen kunnen voortaan ook deze vergoeding ontvangen.

Wethouder Cees van Uden: “We zien dat inwoners honderden euro’s kwijt zijn aan extra zorgkosten als gevolg van een beperking of chronische ziekte. Dat kan geldzorgen geven. Daarom komt de gemeente alle inwoners tegemoet, ongeacht het inkomen. Hoe hoog deze vergoeding is, varieert wel. Dit hangt af van de woonsituatie en het inkomen.”

Inwoners kunnen een aanvraag indienen via www.derondevenen.nl/icg. Dit kan tot het einde van het jaar. Het Servicepunt kan helpen bij het invullen van de formulieren voor de aanvraag.


advertentie