VERHALENMIDDAG IN WAVERVEEN

Waverveen - In 2022 worden het Rampjaar 1672 en het 350-jarig bestaan van de Oude Hollandse Waterlinie herdacht. In De Ronde Venen organiseert de Historische Vereniging 'De Proosdijlanden' allerlei activiteiten rond het thema ‘RampZalig’.

De Rondeveense verhalenvertellers Elza Vis en Ineke Bams sluiten hierbij aan met een verhalenmiddag in Waverveen op zaterdag 3 september a.s. Waverveen is het gebied waar zich in 1672 een aantal gebeurtenissen afspeelde die tot de verbeelding spreken. We weten daar het een en ander over dankzij dominee Selijns, die destijds predikant was in Waverveen. Maar ook uit brieven en andere documenten kun je je een beeld vormen van het leven in die tijd en hoe gewone mensen de oorlog en de onderwaterzetting van het land hebben ervaren.

Op basis van deze informatie hebben Elza en Ineke een programma samengesteld waarin vooral de verhalen van gewone mensen centraal staan, evenals het leven en werk van ds. Selijns. De verhalen worden verteld in ‘Het Contact’, onder de kerk van Waverveen aan de Cliffordweg 9.

De middag begint om 15:00 uur. De kosten voor deze middag bedragen € 7. Dit is een vergoeding voor koffie voor de vrijwilligers en voor het gebruik van de ruimte. Koffie en thee zijn voor eigen rekening (graag contant betalen).

Opgeven hiervoor kan tot 1 september a.s. bij Ineke Bams per e-mail via ineke.bams@live.nl of op telefoonnummer 06 27 43 48 85.


advertentie