VERKIEZINGSPROGRAMMA RONDE VENEN BELANG GEPRESENTEERD

De Ronde Venen - Ronde Venen Belang (RVB) heeft afgelopen weekend het verkiezingsprogramma “Hart voor de inwoner!” gepresenteerd. Op grote hoogte overhandigde lijsttrekker Maarten van der Greft het programma aan campagneleider en kandidaat-raadslid Marcelle Buitendam. De Kompastoren in Mijdrecht was het decor van deze symbolische overhandiging. Vanaf deze toren heb je een prachtig uitzicht over De Ronde Venen. In het verkiezingsprogramma heeft RVB 10 toppunten benoemd waarmee ze de verkiezingen ingaat.

Campagneleider en kandidaat-raadslid Marcelle Buitendam: “Sinds de vorige verkiezingen hebben wij veel tijd gestoken in direct contact met inwoners met als doel te weten wat er leeft in de woon- en leefomgeving. Het resultaat is het verkiezingsprogramma “Hart voor de inwoner” welke wij met veel trots presenteren. De komende periode zal ons lokale geluid nog sterker klinken. Als inwonerspartij hebben wij samen met onze inwoners veel successen geboekt. Recent de meestaansprekende: géén windturbines in onze mooie gemeente!" Lijsttrekker Maarten van der Greft vult aan: “RVB is een echte lokale inwonerspartij. Onze manier van politiek bedrijven is van de nuchtere soort. RVB is niet links, niet rechts, maar een echte lokale partij met oplossingsgerichte “ombudspolitiek” die opkomt voor de belangen van de eigen inwoners. Wij kiezen vanuit gezond verstand en stellen daarbij één kernvraag aan onszelf: wat is het beste voor onze inwoners?"

Dit betekent volgens RVB het invoeren van een lokaal referendum, alleen dan praten inwoners echt mee. Het betekent ook dat RVB de woonkansen voor eigen inwoners wil vergroten. Er moet worden gebouwd in onze gemeente: passende huisvesting voor jong en oud waarbij eigen inwoners voorrang krijgen bij nieuwbouwwoningen en bij het toewijzen van huurwoningen.

Volgens RVB hebben de inwoners niets aan de volgens haar doorgeslagen klimaatambities uit Den Haag, daarom geen windturbines in de gemeente en niet gedwongen van het aardgas af. Als het aan RVB ligt gaan dure en onverstandige afvalplannen in de afvalbak en gaan inwoners niet betalen per leging of per kilo.

RVB vindt dat de  inwoners zorg en ondersteuning op maat verdienen, waarbij de kosten voor de gemeente streng moeten worden bewaakt, zodat geld dat voor de zorg is bestemd ook daadwerkelijk naar de zorg gaat. RVB zegt dat voor de inwoners de eigen leefomgeving zeer belangrijk is en dat daarom inwoners weer blij moeten worden van de eigen buurt. Het groenonderhoud moet worden verbeterd en onveilige (verkeer)situaties moeten worden aangepakt.

RVB wil inzetten op het behoud van basisvoorzieningen zoals winkels, scholen, dorpshuizen, bibliotheken en zorg dichtbij huis. Dit alles onder de voorwaarde van solide financieel beleid, waarbij de OZB geen melkkoe van de gemeente moet zijn.

De 10 toppunten en het verkiezingsprogramma zijn na te lezen op www.rondevenenbelang.nl. Daar zijn ook links te vinden naar de social media van RVB.


advertentie