Cu-sgp: 'veerpont over amsterdam-rijnkanaal moet blijven'

Regio – ChristenUnie-SGP De Ronde Venen (CU-SGP) vindt dat de veerpont over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen (Stichtse Vecht) moet blijven.

Afgelopen week maakte de gemeente Stichtse Vecht bekend dat Rijkswaterstaat het voornemen heeft de veerpont over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen vanaf augustus aanstaande definitief op te heffen. Daarom heeft de fractie CU-SGP De Ronde Venen het college van B&W van de gemeente De Ronde Venen een aantal vragen hierover gesteld.

De CU-SGP De Ronde Venen is van mening dat deze veerpont, hoewel niet op Rondeveens grondgebied, ook voor De Ronde Venen van belang is. Enerzijds omdat het een verbinding is voor eigen inwoners naar Breukelen, maar ook omdat de veerpont volgens CU-SGP een schakel is in toeristische verbindingen.

“Zo af en toe maak ik er zelf ook wel gebruik van” aldus fractievoorzitter Wim Stam, “bijvoorbeeld als we een mooie fietstocht richting het Utrechtse maken of familie in Breukelen bezoeken”. Voor CU-SGP is het duidelijk dat ook De Ronde Venen voordeel heeft van het in stand houden van de pont.  Ook Rondeveense scholieren maken er gebruik van, zo is CU-SGP gebleken.

Inmiddels heeft het voornemen van Rijkswaterstaat ook de landelijke pers gehaald, want naast berichten in de lokale en regionale media, besteedde de NOS op vrijdag 4 februari jl. in het ochtendprogramma ‘Radio 1 Journaal’ ook uitgebreid aandacht aan dit nieuws.

Het college van B&W van Stichtse Vecht is ondertussen in actie gekomen om de pont te behouden en ook diverse politieke partijen in die gemeente zetten zich daarvoor in. Daarnaast is gedeputeerde Arne Schaddelee van de provincie Utrecht, die verantwoordelijk is voor mobiliteit, benaderd om zich in te zetten voor behoud van de pont. Bovendien zijn ook in de Tweede Kamer  al vragen hierover gesteld.

Om de zaken goed op een rij te zetten, is de fractie CU-SGP De Ronde Venen begonnen met het stellen van een aantal vragen aan het Rondeveense college zoals:

• is het college op de hoogte van dit voornemen van Rijkswaterstaat?
• is het college van mening dat deze veerpont ook voor onze gemeente van belang is en kunt u dat antwoord motiveren?
• indien u van mening bent dat er ook een belang voor onze gemeente is, bent u dan bereid hierover met onze buurgemeente Stichtse Vecht contact op te nemen en samen met hen stappen te zetten om het uit de vaart nemen van die veerpont te voorkomen?
• indien u daartoe niet bereid bent, kunt u dat dan motiveren?

De ChristenUnie-SGP heeft haar collega’s in Stichtse Vecht inmiddels op de hoogte gesteld van haar vragen.

Foto: Google MapsAbcoudeBaambruggeCultuurEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisamsterdam rijnkanaalchristenunie sgp de ronde venenchristenunie sgp stichtse vechtgedeputeerde arne schaddeleegemeente de ronde venengemeente stichtse vechtmobiliteitnos radioprovincie utrechtradio 1 journaalrijkswaterstaatrtv ronde venentweede kamerveerpont breukelen nieuwer ter aaveerpont opheffenvragen college van b w

Meer in dossier amsterdam rijnkanaal

Meer in dossier amsterdam rijnkanaal


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×