RTV Ronde Venen

RTV Ronde Venen is de lokale omroep voor de 8 kernen van De Ronde Venen. De omroep verzorgt in dit gebied radio- en televisie-uitzendingen en is ook een lokaal nieuwskanaal via social media (Facebook, X, YouTube). Bij RTV Ronde Venen werken 45 enthousiaste vrijwilligers aan de radio- en televisieprogramma’s en de nieuwsvoorziening via socialmedia.

Colofon

De nieuwsredactie van RTV Ronde Venen is in handen van onder meer Ferry Mulder, Britt Smith, Sander Goorden, Gerard Peelen, Peter Pos en eindverantwoordelijke Nieuwsronde Joss Siebers. Wil je ons versterken? Graag!

Televisie

De televisie-uitzendingen en tekst-TV van RTV Ronde Venen zijn te zien via de volgende kanalen:

Delta / Caiway kanaal 12
Ziggo kanaal 41 of 36
KPN kanaal 1368
Telfort kanaal 1368
Xs4all kanaal 1368

Ook via YouTube zijn alle uitzendingen te zien via het kanaal van RTV Ronde Venen.

Radio

RTV Ronde Venen is te horen op 105.6 FM.
Via de kabel op kanaal 1068 (KPN, Telfort en Xs4all) en 1916 (Ziggo)

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI)

Statutaire naam
Stichting Publieke Media Instelling Ronde Venen

RSIN / fiscaalnummer

8501 80 612

Postadres

Rendementsweg 10 D
3641 SK Mijdrecht
0297 – 286004
info@rtvrondevenen.nl

Bestuurssamenstelling

  • Marco van Daalen – voorzitter
  • Martin Meijer – penningmeester
  • Jim Clarke – bestuurslid

Het bestuur is bereikbaar via bestuur@rtvrondevenen.nl

Beleidsplan

Beleidsplan RTV Ronde Venen

Financiële informatie

2022

Beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen geen beloning of vergoeding voor hun bestuurstaken in welke vorm dan ook.

Doelstelling

Conform haar statuten is de doelstelling van de stichting
1. Het verzorgen van media-aanbod bestemd voor de gemeente De Ronde Venen bestaande uit de kernen Abcoude, Baambrugge, Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis, De Hoef, Amstelhoek en Waverveen. Hierna te noemen de gemeente.
2.Het op lokaal niveau uitvoeren van de Publieke Mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeente – waarop de instelling zich richt – leven en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te verrichten.
3.De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een media-aanbod dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeente.
4. Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn.Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×