Missie

Missie

RTV Ronde Venen staat uitdrukkelijk voor de kernwaarden en het belang van een lokale publieke
omroep.

 • RTV Ronde Venen biedt onafhankelijk, toegankelijk en bereikbaar nieuws en informatie voor en door inwoners en organisaties in en om de gemeente De Ronde Venen.
 • Het aanbod van de lokale omroep RTV Ronde Venen, stimuleert burgerparticipatie en emancipatie, versterkt de sociale samenhang en vormt een democratisch fundament binnen
  de gemeente.

Visie

RTV Ronde Venen gaat de komende jaren verder voor het verbeteren en versterken van haar positie
om de eerder genoemde missie te realiseren. Hierbij worden de volgende uitgangspunten
gehanteerd:

 • RTV Ronde Venen werkt op een journalistiek correcte en onafhankelijke wijze.
 • RTV Ronde Venen voldoet aan de normen qua informatie, cultuur en educatie.
 • RTV Ronde Venen biedt (binnen de grenzen van wet- en regelgeving) ruimte voor iedereen
  om nieuws en informatie te kunnen delen.
 • RTV Ronde Venen biedt een aantrekkelijke omgeving voor vrijwilligers die een bijdrage
  willen leveren aan het realiseren van de missie.
 • RTV Ronde Venen biedt programma‚Äôs waar mogelijk cross mediaal aan (d.w.z. via website,
  televisie, radio, sociale media, mobiele apps etc.)
 • RTV Ronde Venen werkt nauw samen met organisaties, bedrijven, inwoners en gemeente om
  tot een kwantitatief en kwalitatief goed aanbod te komen
 • RTV Ronde Venen is een begrip binnen en in de omgeving van de gemeente de Ronde Venen
 • RTV Ronde Venen werkt vanuit een gezond financieel draagvlak teneinde de missie te
  kunnen realiseren


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×