Klachtenprocedure

RTV Ronde Venen vindt het belangrijk dat de inwoners van gemeente De Ronde Venen bedient worden van de juiste informatie. Dit waarborgen we door een drietal pijlers.

Allereerst wordt de omroep gecontroleerd door een Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO). Het PBO zorgt er samen met de hoofdredacteur voor dat wij programma’s maken voor alle inwoners van De Ronde Venen. Voorts hebben wij op regelmatige basis contact met onze belangenvertegenwoordiger (NLPO) en omliggende omroepen om ons beleid te toetsen aan de markt. Verder willen we ook dat inwoners die zich niet gehoord voelen of een opmerking, klacht of aanvulling voor de omroep hebben de mogelijkheid bieden om met ons in gesprek te gaan. Dit doen wij via een klachtenprocedure. Deze procedure helpt ons om alle vragen, opmerkingen, etc. op een eenduidige manier tot ons te krijgen en gestructureerd af te handelen.

Klachten kunt u op een eenvoudige manier indienen.
U kunt uw ongenoegen telefonisch uiten via 0297-286004. Wenst u een formele behandeling, mail uw schrijven dan naar info@rtvrondevenen.nl of per post naar ons adres.

De omroep beschikt over een vast aanspreekpunt voor klachten.
Uw klacht via info@rtvrondevenen.nl wordt behandeld door de hoofdredacteur van de omroep. Mocht u bellen en hij/zij niet aanwezig zijn dan neemt een van de collega’s uw klacht op en zorgt deze ervoor dat uw klacht bij de juiste persoon terecht komt.

Om een klacht goed te kunnen verhelpen is het van essentieel belang dat alle gegevens rond de klacht correct worden vastgelegd. We gebruiken deze informatie ook voor het verbeteren van ons (programma-)aanbod en de bedrijfsvoering. Met het oog op de AVG-wetgeving worden de persoonsgegevens alleen bewaard zolang de klacht in behandeling is.

De omroep reageert binnen 10 werkdagen op een klacht of bevestigt de ontvangst.
In een aantal gevallen kan een klacht wellicht snel worden verholpen. Bijvoorbeeld het corrigeren van een typefout of onvolledigheid in een nieuwsbericht. Wanneer een dergelijke klacht binnenkomt dan voeren wij de correctie uit.

Indien het oplossen of beantwoorden langer duurt dan 10 werkdagen dan stuurt de omroep in ieder geval een ontvangstbevestiging.

Uw klacht wordt geanalyseerd en geëvalueerd, zodat de oorzaak van de klacht wordt achterhaald.
Er dient te worden onderzocht hoe de omstandigheid waarop de klacht betrekking heeft kon ontstaan. Ook moet er een uitspraak worden gedaan op de vraag of de klacht valide is. In een aantal gevallen is het denkbaar dat het een journalistieke en/of creatieve keuze betreft die niet overeenkomt met uw voorkeur.
Op basis van de analyse en evaluatie wordt zo nodig een corrigerende maatregel genomen om de klacht op te lossen, preventieve maatregel genomen ter voorkoming (van herhaling).
Wanneer uw klacht terecht is dan zal de omroep er alles aan doen om een corrigerende maatregel te treffen, of in ieder geval een preventieve maatregel ter voorkoming van herhaling.

Wanneer er naar aanleiding van een klacht een corrigerende of preventieve maatregel is genomen dan informeren wij u hierover.Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×