Rabobank: samenwerking nodig voor betere verdeling welvaart

Regio – De economie groeit hard in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Maar op het gebied van brede welvaart, zoals inkomen, gezondheid, woongenot of kansengelijkheid van haar inwoners, scoort de regio in zijn geheel onder het landelijk gemiddelde. Hierin moet een betere balans komen, staat in een onderzoek van de Rabobank.

Vrijdag 13 mei jl. kreeg burgemeester Maarten Divendal het onderzoeksrapport overhandigd van directeur Ugur Pekdemir van Rabobank Amstel en Vecht. Hij deed dat in de vorm van een symbolisch &-teken, dat verwijst naar de samenwerking die nodig is om de balans te herstellen.

De Rabobank concludeert in het onderzoek dat het leefklimaat voor de totale regio achterblijft ten opzichte van de rest van het land en dat mensen lang niet altijd tevreden zijn over hun woonsituatie, gezondheid en de milieukwaliteit. Bovendien staat de regio voor grote transitieopgaven om zich toekomstbestendig te ontwikkelen.

De bank doet zeven aanbevelingen om economische groei en brede welvaart meer in balans te brengen. Bijvoorbeeld door bedrijven en burgers meer te betrekken bij de transitieopgaven, door niet economische groei maar de mens centraal te stellen en door meer aansluiting te zoeken bij onderwijs voor de banen van morgen.

Directeur Pekdemir: ,,De balans herstellen is een gezamenlijke opgave voor overheid, inwoners en bedrijfsleven. Het is niet de bedoeling dat één persoon of instantie verantwoordelijk is voor één opgave. Dat is een gezamenlijk inspanning. Daarom gebruiken we het &-teken als symbool.’’ Hij ziet hierin een rol weggelegd voor de Rabobank.

Burgemeester Maarten Divendal: ,,Dit is een waardevol rapport. Ook bij gemeenten is volop het besef aanwezig dat de opgaven waar we voor staan alleen samen met inwoners, organisaties en bedrijven gerealiseerd kunnen worden. Ik zal de inhoud van dit rapport bespreken met het nieuwe college van B&W dat in juni wordt gevormd.’’ Bij de overhandiging is afgesproken dat het nieuwe college het rapport binnenkort bespreekt met de directeuren van de Rabobank Amstel en Vecht én van de Rabobank Rijn en Veenstromen. Deze Rabobanken zijn beide actief in De Ronde Venen.AbcoudeBaambruggeCultuurEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsSportVinkeveenWaverveenWilnisbetere balans verdeling brede welvaartbrede welvaartburgemeester maarten divendalEconomiegemeente de ronde venenmetropoolregio amsterdammrarabobank amstel en vechtrabobank rijn en veenstromenrtv ronde venensamenwerking overheid inwoners bedrijfsleventransitieopgaveugur pekdemirzeven aanbevelingen

Meer in dossier betere balans verdeling brede welvaart

Meer in dossier betere balans verdeling brede welvaart


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×