Drie keer stemmen: 'zo druk heb ik het nog nooit gezien'

Het is druk vandaag bij het stembureau in het gemeentehuis in Mijdrecht. Aan het einde van de rij staan maar liefst drie stembussen. Rondeveners mogen namelijk ook nog stemmen voor het eerste referendum van de gemeente. Het gaat over de plaats van het gemeentehuis.

De rij voor het stembureau in het gemeentehuis in Mijdrecht loopt helemaal tot buiten. “Zo druk heb ik het nog nooit gezien”, zegt een man verbaasd. “En dat voor de Provinciale verkiezingen?!” De mensen in de rij vertellen dat ze het belangrijk vinden hun stem te laten horen. En vandaag mag dat maar liefst drie keer. 

Verdeeld

Inwoners mogen hun mening geven over het gemeentehuis dat aan vernieuwing toe is. Ze krijgen de keuze uit twee opties: grondige renovatie van het huidige gemeentehuis of een volledig nieuw gemeentehuis buiten het centrum. Bij de eerste optie is er plek voor 25 nieuwe woningen in het dorpscentrum, bij de tweede optie zijn dat er 75. Ook zit er een verschil in het prijskaartje: optie A kost een kleine 23 miljoen euro, en met zo’n 21 miljoen is optie B iets goedkoper. 

De meningen zijn verdeeld. Waar de één graag het gemeentehuis in het centrum houdt (“dat hoort gewoon in de dorpskern”) vindt de ander nieuwbouw juist een beter idee (“meer ruimte voor woningen en beter bereikbaar”). 

Lage opkomst

Ook commissaris van de Koning Hans Oosters kwam even langs op het gemeentehuis. Hij was onder de indruk van de lange rij: “misschien vervelend voor de mensen die even moeten wachten, maar ik word hier heel blij van”.

Oosters vond het een goed idee om het referendum te combineren met de verkiezingen. “Misschien is dat ook wel het succes dat je nu ziet. Dat mensen het belangrijk vinden dat ze geraadpleegd worden voor zaken die niet direct bij de algemene verkiezingen aan de orde komen.”

Maar, niet iedereen in de lange rij voor het gemeentehuis nam het derde stembiljet mee. Sommige mensen vonden de twee opties niet toereikend. Een vrouw vertelt dat ze helemaal geen hoogbouw wil in het centrum. “Dan wordt het hier echt een binnenplein.” Een man gaat expres niet stemmen, omdat hij het erg oneens is met het referendum. “Wij willen een hele lage opkomst voor het referendum.”

Vanavond rond 22.15 wordt de uitslag van het referendum bekendgemaakt. AbcoudeBaambruggeGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisgemeentehuis mijdrechtinwonersparticipatieMijdrechtprovinciale statenverkiezingen 2023referendumronde venen belangverkiezingenwaterschapsverkiezingen 2023


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×