Adverteren

RTV Ronde Venen voorziet de inwoners van De Ronde Venen van actueel onafhankelijk nieuws, maar ook van de beste muziek en informatieve programma's. Wij zullen ook steeds meer inzetten op thema programma’s waarbij wij het lokale karakter zullen benadrukken.

Adverteren via RTV Ronde Venen is hét middel om in De Ronde Venen zichtbaar te zijn. RTV Ronde Venen is overal te horen en te zien. De ether, kabel, digitaal via onze website en social media kanalen.

Advertentiemogelijkheden
U kunt adverteren op radio, televisie, onze website en de kabelkrant. In goed overleg kiezen we samen de dagen en tijden voor reclameblokken voor uw bedrijf. Ook kunt u er voor kiezen om voor en/of na programma’s een radio en/of tv-reclame te laten uitzenden. Ga recht op uw doelgroep af en verbind uw bedrijfsnaam aan een programma. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

Crossmediaal adverteren
Wilt u een combinatie van radio, televisie, kabelkrant en internet. Dat kan natuurlijk ook! Via een combinatie van deze media bereikt u de doelgroep op alle fronten. U krijgt dan in een korte tijd veel exposure. Bijvoorbeeld goed in te zetten voor een evenement of speciale verkoop en/of reclame-acties

Meer weten?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden om bij RTV Ronde Venen te adverteren of heeft u andere vragen neem gerust contact met ons op en alles is bespreekbaar. Kijk voor een prijsindicatie op onze Tarievenkaart. Klik hier voor de tarievenkaart (pdf)  Bel of mail dan naar RTV Ronde Venen: 0297-286004 of info@rtvrondevenen.nl.

RTV Ronde venen steunen
RTV Ronde Venen is een stichting waar met enthousiaste vrijwilligers de inwoners van de gemeente De Ronde Venen worden voorzien van onafhankelijk nieuws, informatie en entertainment. Wij kunnen uw steun hard gebruiken!

Als u bereid bent ons te financieel te steunen kunt u een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL57RABO0354570986 ten name van Stichting Publieke Lokale Media Instelling Ronde Venen onder vermelding van 'donatie'. Als u ons structureel wilt steunen via een automatische incasso of meer informatie wil neem dan contact op via info@rtvrondevenen.nl zodat we u kunnen voorzien van alle informatie. Bedankt!


advertentie