Bijeenkomst over verkeersveiligheid in de ronde venen

De Ronde Venen – CDA De Ronde Venen organiseert op donderdag 6 mei vanaf 20:00 uur een online bijeenkomst over de verkeersveiligheid in De Ronde Venen.

‘Het lijkt wel of we het steeds vaker geconfronteerd worden metverkeersongevallen in onze gemeente’, schrijft de CDA-fractie in een persbericht. Volgens het CDA lijken vooral fietsers en wandelaars, jong en oud, het slachtoffer. Het CDA wil de veiligheid van de wegen in onze gemeente inventariseren, waar de knelpunten zitten en wat daaraan gedaan kan worden. 

Het beheersplan Verkeer van de gemeente loopt dit jaar af enhet CDA wil samen met de inwoners kijken naar waar het beter kan. 

Ken je een verkeerssituatie die verbetering behoeft? Neem dan deel aan de online bijeenkomst op donderdag 6 mei a.s. om 20:00 uur.

Afgelopen weken stond juist in de kranten dat er minder verkeer op de weg is sinds corona, maar het aantal ongevallen met voetgangers en fietsers is niet teruggelopen. Ook in De Ronde Venen ziet het CDA deze trend. Het verkeer lijkt onvoorspelbaar geworden. Wanneer corona straks voorbij is zal er, volgens het CDA,  ook zeker nog thuis worden gewerkt. Maar ook de toename van het aantal e-bikes moet worden meegenomen in de nieuw op te stellen verkeersvisie. Waar zijn de knelpunten in jouw buurt?

“Voor het CDA is echter vooral belangrijk dat de mening van de inwoners  wordt meegenomen bij het opstellen van de nieuwe verkeersvisie en van het beheersplan”, aldus raadslid Coos Brouwer. “Dat is ook de reden dat wij nu de hulp van de inwoners vragen. Waar zijn de knelpunten in onze gemeente en heeft u een idee voor een oplossing?”

Coos Brouwer: “Daarom organiseren wij op donderdag 6 mei om 20:00 uur een online-bijeenkomst waar we graag van je horen als er een gevaarlijke verkeerssituatie bij jou in de buurt is. Samen willen we een inventarisatie maken en deze aan het college aanbieden. Nu is het natuurlijk makkelijk om te zeggen dat er problemen zijn, maar wij nodigen je ook nadrukkelijk uit om na te denken over een mogelijke oplossing van het probleem. Tenslotte is het in jouw buurt en kan het zomaar zijn dat jij al een oplossing hebt bedacht.”

Stuur voor deelname aan de online-bijeenkomst een e-mail naar info@cdaderondevenen.nl. Na aanmelding wordt een link naar de bijeenkomst toegestuurd. Vermeld bij jouw aanmelding de straat en het dorp waarover je de organisatie wilt informeren.AbcoudeBaambruggeEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisbeheersplan verkeercda de ronde venencoos brouwergemeente de ronde venengevaarlijke situatiesmobiliteitonline bijeenkomst verkeersveiligheidrtv ronde venenverkeerverkeersveiligheid

Meer in dossier beheersplan verkeer

Meer in dossier beheersplan verkeer


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×