Oplossing ongevallen rotonde veenweidebad

Mijdrecht – PvdA/GroenLinks De Ronde Venen zegt, samen met scooterrijders, een oplossing te hebben bedacht voor de gevaarlijke oversteek bij rotonde Veenweidebad in Mijdrecht.

In de huidige situatie zijn borden onduidelijk, staan scooterrijders stil op de rotonde en kan er zomaar een scooter op een oversteekplaats de weg op schieten. Sterker nog dit laatste moet volgens de huidige regels. 

Gemeenteraadslid Ernst Schreurs: “Wij kregen van scooterrijders het signaal dat de situatie op de rotonde bij het Veenweidebad als erg gevaarlijk wordt ervaren. Samen hebben we de situatie bekeken en zijn we tot een mogelijke oplossing gekomen, zij kennen als dagelijkse gebruikers de situatie immers het beste. Via schriftelijke vragen aan het college van B&W hebben we deze situatie nu voorgelegd aan het college. We hopen dat het college voortvarend met een oplossing komt!” 

Bij de rotonde Veenweidebad komt het verkeer vanuit vier richtingen. Bij twee daarvan rijden scooters op de autoweg, bij de andere twee rijden zij op het (brom)fietspad. Omdat een ander oversteekpunt ontbreekt betekent dit dat scooterrijders op deze rotonde van fiets/bromfietspad naar autoweg moeten kruisen en andersom. Dat zorgt ervoor dat scooterrijders op voor andere weggebruikers onverwachte momenten de rijbaan opdraaien of tot stilstand komen om af te slaan. Bovendien is gepaste bebording ver te zoeken, dit alles levert gevaarlijke situaties op.

Een lokale scooterbezorger geeft aan dat hij en zijn collega-scooterrijders er vaak voor kiezen op de autoweg te blijven rijden om deze gevaarlijke situatie te vermijden. Scooterbezorger Matthijs van Bemmel: “Deze situatie veroorzaakt een tweedeling binnen de scooterrijders, waarbij de ene helft op de autoweg rijdt en de andere helft op het fiets/bromfietspad. Dit zorgt voor onduidelijkheid wat de oversteek nog gevaarlijker maakt. Ik zou dan ook graag willen dat hier een oplossing voor komt.”

PvdA/GroenLinks heeft via schriftelijke vragen aan het college gevraagd om een oplossing. De partij denkt daarbij aan een aanpassing van de wegsituatie waarbij scooterrijders in alle vier de richtingen op de autoweg moeten rijden. De alternatieve oversteekplaatsen moeten dan op overzichtelijke, ruime en voor weggebruikers logische plekken komen. Hiermee worden verrassende situaties, die ongelukken tot gevolg kunnen hebben, voorkomen. Bovendien wordt zo het fietspad ontlast van scooters die aanzienlijk sneller rijden dan fietsers.

Ernst Schreurs: “Duidelijk is dat er een oplossing moet komen, we zijn dan ook benieuwd naar de reactie van het college!”GemeenteMijdrechtNieuwsWilnisaanpassen wegsituatiebezorgscootersernst schreursgemeente de ronde venenmatthijs van bemmelenMijdrechtpvda groenlinks de ronde venenrotonde veenweidebadrtv ronde venenschriftelijke vragen collegescooterrijdersverkeerverkeersveiligheidverkeersveiligheid kinderen

Meer in dossier aanpassen wegsituatie

Meer in dossier aanpassen wegsituatie


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×