Cda stemt tegen windturbines - meerderheid behaald

Een meerderheid van de gemeenteraad in De Ronde Venen wil voorlopig geen windmolens in de gemeente. De fractie van het CDA steunt een voorstel van de VVD en Ronde Venen Belang, waarin staat dat windturbines uitgesloten moeten worden in de zoekgebieden duurzame energie.

De gemeente De Ronde Venen is al maanden aan het vergaderen over mogelijke gebieden waar zonnevelden en windturbines kunnen worden neergezet. Met de extra zeven zetels van het CDA zal windenergie voorlopig van tafel verdwijnen.

Duizenden handtekeningen

Vanuit de gemeente klinkt al lange tijd veel protest. Actiegroepen haalden duizenden handtekeningen op tegen de plaatsing van windmolens in hun gemeente. De gemeente organiseerde een inspreekavond. Er bleek zoveel animo dat er twee extra inspreekavonden werden ingelast. Buiten leden van actiegroepen kwamen ook jongeren, milieuorganisaties en experts aan het woord.

Dat droeg voor het CDA sterk bij aan de beslissing het amendement te steunen. “Wij hebben geluisterd naar wat de inwoners te melden hebben”, vertelt fractievoorzitter Simone Borgstede. Draagvlak was voor hen het belangrijkst. “We moeten zorgen dat mensen van onderaf gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan met duurzaamheid.” Het CDA wil met name lokale initiatieven wat betreft duurzaamheid ondersteunen.

‘We weten nog te weinig’

Niet alle inwoners zijn tegen windmolens. Zo was er vorige week een bijeenkomst van Duurzaam Jong in de gemeente. Deze jongeren zijn juist vóór windmolens. Ook het CDA keek mee met de bijeenkomst. Toch weegt de onduidelijkheid over gezondheidsrisico’s voor de fractie zwaarder mee.

Borgstede: “Gezondheid gaat boven alles”. Volgens haar is er op dit moment nog onvoldoende bekend over gezondheidsrisico’s van windturbines, zoals geluidsoverlast.

Daarnaast zijn voor de VVD, Ronde Venen Belang, Seniorenpartij en het CDA ook andere redenen belangrijk voor het uitsluiten van winturbines: de invloed op het karakter van het cultuurlandschap en de mogelijke negatieve impact op flora en fauna.

240 voetbalvelden

Vorige week maakten 16 gemeenten uit Utrecht -waaronder De Ronde Venen- hun energieplannen bekend. Daaruit blijkt dat er komende jaren in onze provincie 26 grote windturbines bijkomen.

De klimaatdoelen halen zónder windturbines is volgens Borgstede geen probleem. De oplossing ligt in meer zonnevelden. “De totale oppervlakte staat gelijk aan zo’n 240 voetbalvelden. Dat is best veel. Maar dat is de consequentie.”

Ook voor de zonnevelden moet een geschikte plek gevonden worden in het landschap van de Ronde Venen. Borgstede verwacht dat daar de volgende discussie over zal gaan.

Het CDA, de VVD, Ronde Venen Belang en de Seniorenpartij hebben gezamenlijk achttien van de 27 zetels. Morgen wordt het voorstel behandeld in een raadsvergadering. Het besluit valt maandag in de raad.AbcoudeBaambruggeGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilniscdaduurzaamheidduurzame gemeenteenergietransitieronde venenronde venen belangtegen windmolensvvdwindmolenszoekgebieden windmolens zonneveldenzonnevelden


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×