Gemeenteraadsvergadering 29/30 september 2021

De Ronde Venen – Vanavond, woensdagavond 29 september, met een mogelijke uitloop naar donderdagavond 30 september, vergadert vanaf 19:30 uur de gemeenteraad van De Ronde Venen in de Willisstee in Wilnis. Vanwege de geldende coronamaatregelen is tijdens deze vergadering publiek niet toegestaan.

Tijdens deze meningvormende raadsvergadering, komen o.m. de volgende onderwerpen aan de orde:

• Installatie raadslid Seniorenpartij De Ronde Venen
• Installatie fractieassistent Ronde Venen Belang
• Verkeersstructuur Vinkeveen in relatie tot de Dorpsvisie Centrum Vinkeveen
• De Regionale Energie Strategie 1.0 van de energieregio U16
• Sociale woningbouw De Ronde Venen
• Revitalisatie brandweerposten
• Bezuiniging Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen
• Herijking Sociaal Domein

Afhankelijk van de voortgang van de behandeling van de bovenstaande agendapunten wordt de vergadering rond 23:00 uur geschorst en zullen de overige, nog niet behandelde, agendapunten donderdag 30 september aan de orde komen. Ook deze vergadering start om 19:30 uur.

De bij deze agenda behorende vergaderstukken zijn HIER in te zien en te downloaden.

De raadsvergadering wordt op radio en tv live uitgezonden bij RTV Ronde Venen, en is ook te volgen op de website van de gemeente.

Een live-verslag van de raadsvergadering is op Twitter te volgen via @Redlum25 of of met de hashtag #grdrv.

Na afloop van deze meningvormende gemeenteraadsvergadering, vindt nog de besluitnemende gemeenteraadsvergadering plaats. Hierin wordt gestemd over raadsvoorstellen vanuit de meningvormende raad, en over ingediende moties en amendementen.AbcoudeBaambruggeCultuurEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisbesluitnemende gemeenteraadsvergaderingbestuurbezuiniging bibliotheekbibliotheek angstel vecht en venenbibliotheek wilniscoronamaatregelende willisstee wilnisenergieregio u16gemeente de ronde venengemeenteraad de ronde venengemeenteraadsvergadering de ronde veneninstallatie fractieassistenteninstallatie gemeenteraadslidmeningvormende gemeenteraadsvergaderingres 1.0revitalisatie brandweerpostenrtv ronde venensociaal domeinsociale woningbouwverkeersstructuur vinkeveen


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×