Vrijwilligers in de sport extra onder de aandacht

De Ronde Venen – Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 28 november jl.  vroeg CDA-fractievoorzitster Simone Borgstede extra aandacht voor de situatie rond vrijwilligers bij sportverenigingen. Volgens het CDA hebben veel sportclubs steeds meer moeite vrijwilligers te vinden en zitten besturen met hun handen in het haar. Gevolg is dat de kantine soms dicht is en dat wedstrijden niet door kunnen gaan omdat er bijvoorbeeld geen leiders of scheidsrechters zijn.

De clubs geven aan dat ze wel wat professionele ondersteuning kunnen gebruiken bij het werven van vrijwilligers. “Corona heeft gaten in onze gewoonten geslagen”,  zegt Borgstede, “het is belangrijk om juist nu mensen weer attent te maken op de onmisbare rol die zij spelen bij een geslaagde sportmiddag.” Hierover diende het CDA een motie in tijdens de begrotingsraad.

Vrijwilligerswerk is heel erg leuk, je komt in je dorp
met mensen in aanraking die je anders waarschijnlijk niet zou leren kennen. Daarnaast is het heel leuk om samen met je kinderen actief te zijn bij de sportclub. Dat vinden ze geweldig weet Borgstede uit ervaring. “Mijn jongste dochter wilde graag hockeyen, daar bleken ze heel sterk in te zetten op de bijdrage van ouders als vrijwilligers. Aan het begin van het seizoen was er gelijk een schema waarin stond wanneer je leider bent, wanneer je moest helpen bij de training of wanneer je achter de bar moest. Best slim. Later ging ze voetballen en daar was het allemaal wat losser geregeld, zullen we maar zeggen.”

De oproep in de motie is vooral bedoeld om de beschikbare kennis die bij Team Sportservice provincie Utrecht en bij de buurtsportcoaches al aanwezig is, wat gerichter in te zetten. Hulp bij het opzetten en maken van een plan om vrijwilligers te werven en hulp bij hoe je dat in de club kunt regelen. Het is heerlijk om te sporten en het is fijn als niet alle werkzaamheden om dit bij de clubs mogelijk te maken op een paar mensen neerkomen. 

De motie werd met ruime meerderheid aangenomen.AbcoudeBaambruggeGemeenteMijdrechtNieuwsSportVinkeveenWaverveenWilnisbuurtcoachescda de ronde venengemeente de ronde venenrtv ronde venensimone borgstedeSportsportclubcsteam sportservice provincie utrechtvrijwilligersvrijwilligers behoudenvrijwilligers zoeken


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×