Vogelgriep bij pluimveebedrijf in vinkeveen

Vinkeveen – In Vinkeveen is bij legkippen op een pluimveebedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Hoogpathogene vogelgriep leidt tot ernstige ziekte of overlijden bij (water)vogels. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 10.000 legkippen geruimd. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Vinkeveen liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10-kilometerzone rond dit bedrijf liggen twee andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt het vervoersverbod.

Er is per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in de 10-kilometerzone rond het bedrijf in Vinkeveen. Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast geldt ook een jachtverbod in dit gebied.

Er gelden overigens nog altijd landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels. Zie ook de toelichting van de regeling voor meer informatie.

In het kader van de besmetting op het bedrijf in Vinkeveen wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. De NVWA kijkt in deze onderzoeken of er ‘riskant contact’ heeft plaatsgevonden tussen het besmette bedrijf en andere locaties. Een risicovol contact is bijvoorbeeld wanneer een bezoeker op een besmet bedrijf is geweest, en daarna een ander bedrijf heeft bezocht. Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen. Deze eventuele aanvullende maatregelen worden via een update in dit persbericht, en via de online kanalen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gemeld.

De foto is ter illustratieAbcoudeBaambruggeEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnis3 kilometer zonedierenwelzijngemeente de ronde venenhoogpathogene variantjachtverbodlegkippenministerie van landbouw natuur voedselkwaliteitnederlandse voedsel warenautoriteitnvwaophokplichtpluimveebedrijfrtv ronde venenruimentraceringsonderzoekvervoersverbodvinkeveenvogelgriepvolksgezondheid

Meer in dossier 3 kilometer zone

Meer in dossier 3 kilometer zone


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×