Gemeenteraadsvergadering 25 november

De Ronde Venen – Vanavond, donderdagavond 25 november 2021, vergadert vanaf 19:30 uur de gemeenteraad van De Ronde Venen. Als gevolg van de coronamaatregelen vindt de vergadering digitaal plaats.

Tijdens deze meningvormende raadsvergadering komen o.m. de volgende onderwerpen aan de orde:

• Ontwikkelkader De Hoef Oostzijde 67a
• Transitievisie Warmte
• Onderzoek dorpshuizen door Rekenkamercommissie
• Zienswijze 1e Begrotingswijziging Recreatieschap Stichtse Groenlanden
• Integrale herziening Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen

De bij deze agenda behorende stukken zijn HIER in te zien en te downloaden.

Afhankelijk van de voortgang van de behandeling van de agendapunten wordt de vergadering rond 23:00 uur geschorst en zullen de overige, nog niet behandelde, agendapunten maandag 29 november aan de orde komen. Ook deze vergadering start om 19:30 uur.

Na afloop van deze meningvormende gemeenteraadsvergadering, vindt nog de besluitnemende gemeenteraadsvergadering plaats. Hierin wordt gestemd over raadsvoorstellen vanuit de meningvormende raad, en over ingediende moties en amendementen. 

De gemeenteraadsvergadering is live op tv en radio te volgen bij RTV Ronde Venen. De vergadering is ook te volgen op de website van de gemeente De Ronde Venen.

Een live-verslag van de vergadering is te volgen op Twitter via @Redlum25 of via de hashtag #grdrv.AbcoudeBaambruggeCultuurEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsSportVinkeveenWaverveenWilnisalgemene plaatselijke verordeningbesluitnemende gemeenteraadsvergaderingbestuurgemeente de ronde venengemeenteraad de ronde venengemeenteraadsvergadering de ronde venenmeningvormende gemeenteraadsvergaderingonderzoek dorpshuizenontwikkelkader de hoef oostzijde 67arecreatieschap stichtse groenlandenrekenkamercommissie de ronde venenrtv ronde venentransitievisie warmte

Meer in dossier algemene plaatselijke verordening

Meer in dossier algemene plaatselijke verordening


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×