Ruim 1.600 sociale huurwoningen opgeleverd in regio

Regio – De in het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) verenigde woningcorporaties, waaronder GroenWest, hebben in 2020 maar liefst 1.614 nieuwe sociale huurwoningen opgeleverd. Dit blijkt uit de op 30 november jl. gepubliceerde Regionale Corporatiemonitor2021.

De corporaties hebben hiermee hun gemiddelde van de laatste jaren fors verbeterd. Dat is, volgens de RWU, een grote prestatie in de gegeven omstandigheden van gebrek aan bouwlocaties en lange procedures.

Samen met het rijk, de provincie en de gemeenten is vastgesteld dat het nodig is om 2.700 nieuwe sociale huurwoningen per jaar te realiseren in de regio Utrecht. Om dat aantal te halen, zijn meer bouwlocaties en snellere procedures nodig.

RWU-voorzitter Henny van den Heiligenberg: “Daarom pakken wij de handschoen op en gaan wij in gesprek met de gemeenten in de Regio Utrecht om samen een Bouwdeal te sluiten. Hierin maken we afspraken over realisatie van die nieuwe woningen. Ook zullen wij volgend jaar bij de nieuwe gemeenteraden erop aandringen in hun coalitieakkoorden oplossingen op te nemen die zorgen voor locaties en snelheid.” Dit alles doen de woningcorporaties in het belang van hun huurders en de woningzoekenden in de regio Utrecht.AbcoudeBaambruggeEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisbouwdealgemeente de ronde venengroenwestregioplatform woningcorporaties utrechtrtv ronde venenrwusociale huurwoningenvolkshuisvestingwoningcorporatie groenwest

Meer in dossier bouwdeal

Meer in dossier bouwdeal


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×