Vvd de ronde venen presenteert verkiezingsprogramma

De Ronde Venen – VVD De Ronde Venen heeft op 30 november haar verkiezingsprogramma gepresenteerd. Het heeft de titel “Acht unieke dorpen, gezamenlijk de mooiste gemeente van Nederland” gekregen en staat volgens de VVD vol met ambities voor de komende vier jaar. Het programma is samengesteld met de input die de afgelopen jaren doorlopend opgehaald is, aangevuld met een specifieke ronde voor het verkiezingsprogramma.

Maar liefst twintig leden hebben de acht dorpen bezocht. Er zijn o.a. gesprekken gevoerd met individuele inwoners en specifiek ook met jongeren en senioren, met (sport-)verenigingen, belangengroepen, ondernemers waaronder agrariërs enz. Alle daarbij opgehaalde input is gewogen en verwerkt. Naast de reguliere gemeentelijke taken die naar zeggen van de gesprekspartners gewoon goed geregeld moeten zijn, heeft de VVD ook een aantal prioriteiten benoemd. Drie hiervan zijn veiligheid, economie en duurzaamheid.

Op het gebied van veiligheid wil de VVD zorgen voor verbetering op zowel fysieke-  als sociale veiligheid. Dit wil ze onder andere bereiken door alle toezicht en handhaving onder te brengen bij één wethouder. Hierdoor ontstaat betere aansturing door overzicht, kan verbinding worden gelegd tussen bijvoorbeeld jeugdzorg en openbare orde en kan daardoor gerichte aanpak plaatsvinden. Ook wil de VVD investeren in meer handhavers voor meer toezicht in de dorpen en ook in de buitengebieden.

Op het gebied van economie wil de VVD gaan inzetten op het geven van meer ruimte voor ondernemers, bijvoorbeeld door opening van supermarkten op zondagmorgen mogelijk te maken maar ook door (startende) ondernemers actief te ondersteunen bij aanvragen voor ontwikkeling. De VVD vindt dat er een toekomstbestendige en duurzame visie op ondernemerschap en op bedrijventerreinen moet komen.

Goede en veilige vervoersmogelijkheden van zowel auto, fiets als het openbaar vervoer moeten extra aandacht krijgen.

Duurzaamheid is voor de VVD ook van groot belang. We moeten met z’n allen aan de slag, maar wel op de juiste wijze. Gemeentelijke ambities hoger dan landelijke passen wat de VVD betreft niet. Zij wil de ruimte juist gebruiken om initiatieven te promoten en ontwikkelingen te volgen. Zij zet vooral in op zonnepanelen op daken, op het isoleren van woningen en bedrijfspanden en op duurzame nieuwbouw.

Draagvlak van inwoners blijft voor de VVD belangrijk. Dit en nog veel meer wil zij bereiken door de inzet van een groep enthousiaste kandidaten voor de gemeenteraad. Maar liefst 10 kandidaten voor verkiesbare plekken laat de VVD zien. “Een mooie mix in leeftijd, mannen en vrouwen, uit verschillende dorpen en met diverse achtergronden. Beter kan je niet hebben”; aldus een trotse lijsttrekker Bart Richter. In totaal staan er 30 kandidaten op de kieslijst en, volgens de VVD, niet de minste. Inwoners en ondernemers die zich volop inzetten in de dorpen en die de VVD graag steunen.

Het volledige verkiezingsprogramma met alle prioriteiten en de kieslijst is te vinden op www.vvdderondevenen.nl.

Op de foto: Lijsttrekker Bart RichterAbcoudeBaambruggeCultuurEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsSportVinkeveenWaverveenWilnisbart richterbestuurduurzaamheidEconomiegemeente de ronde venengemeenteraadsverkiezingen 2022mobiliteitopenbaar vervoerrtv ronde venenveiligheidvvd de ronde venenvvd lijsttrekkervvd verkiezingsprogramma 2022


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×