VVD zwaar teleurgesteld over uitstel centrumplan Vinkeveen

De Ronde Venen – De VVD De Ronde Venen is zwaar teleurgesteld over het uitstellen van een beslissing over het Centrumplan Vinkeveen.

Afgelopen donderdag was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Op de agenda stond onder andere het raadsvoorstel voor het Centrumplan van Vinkeveen. Dit was een belangrijk raadsvoorstel, omdat het eindelijk richting zou geven aan de ontwikkeling na jaren van gesprekken en onderzoeken. Tot grote teleurstelling van de VVD hebben dertien raadsleden op verzoek van Ronde Venen Belang (RVB) tegen de behandeling gestemd.

Acht van de negen aanwezige raadsleden van de RVB, twee van de aanwezige raadsleden van het CDA, de twee raadsleden van LEF en het IC-raadslid waren tegen de behandeling. Ondanks dat de partij LEF, met steun van RVB, voorafgaand aan de raad in de pers heeft gestaan over aparte fietspaden in het Centrumplan Vinkeveen, bleek dat ze bij de raadsvergadering helemaal niet van plan waren om het centrumplan te behandelen, zo schrijft de VVD in haar persbericht.

Twaalf raadsleden, waaronder drie van de VVD, drie van D66, drie van PVDA/GL, één van de Seniorenpartij, één van CU/SGP en één lid van RVB, waren juist voor behandeling. Het voorstel is daardoor niet behandeld.

Bart Richter, fractievoorzitter VVD geeft aan: “Het is uitermate teleurstellend dat het centrumplan Vinkeveen niet behandeld is. Eindelijk zouden we na jaren verder gaan met de ontwikkeling, wat belangrijk is voor het centrum van Vinkeveen. Met onder andere een plein aan het water met horeca en een veiligere en betere wegindeling en verkeersafhandeling. Maar ook met 237 (betaalbare) woningen voor starters, senioren en jonge gezinnen. Helaas gaat het nu langer duren, langer voordat onze starters, senioren en jonge gezinnen hier wonen, langer voordat veilig gefietst kan worden door Vinkeveen en langer voordat genoten kan worden van het nieuwe centrum.”

Het voornaamste argument voor uitstel van de desbetreffende partijen was de hoeveelheid raadsstukken die voorbijkwamen, de snelheid en de opgekomen vragen. De VVD-fractie is juist blij met de energieke aanpak van het college. Wat hen betreft is het proces zorgvuldig doorlopen, wat ook blijkt uit alle positieve insprekers tijdens de commissievergadering en de raadsvergadering.

De partijen die nu, zonder eerdere aankondiging om uitstel vroegen, begrijpt de VVD daarom ook niet. “Heel veel bewoners in het centrum van Vinkeveen, betrokken partijen, ondernemers en natuurlijk woningzoekenden zijn enthousiast over het voorstel. De mensen die wij hebben gesproken vonden juist dat ze goed betrokken zijn. Dan is het een klap in het gezicht voor al deze mensen als de behandeling ineens wordt uitgesteld. Wat ons betreft is dit uitstel ook onzin.” aldus de VVD-woordvoerder Timo Brockhoff.

Na de zomer komt het voorstel opnieuw op de agenda en worden alle aangekondigde wijzigingsvoorstellen besproken. De VVD geeft aan dat het bekijken van het plan in zijn totaliteit belangrijk blijft. Belangrijk voor de 237 woningen, de verkeersveiligheid, de ondernemers en de toekomst van Vinkeveen.

Op de foto: VVD-fractievoorzitter Bart Richter (l) en Timo Brockhoff (r) bij de ingang van het Adelaar-terrein in VinkeveenEconomieGemeenteNieuwsVinkeveenWaverveenbart richtercentrumplan vinkeveende adelaar vinkeveende ronde venengemeente de ronde venengemeenteraad de ronde venenronde venen belangrtv ronde venentimo brockhoffvinkeveenvvd de ronde venen


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×