Rvb, vvd en d66 zijn inhoudelijke gesprekken gestart

De Ronde Venen – De gesprekken over een nieuw coalitieakkoord tussen Ronde Venen Belang (RVB), VVD en D66 zijn in de inhoudelijke fase beland, melden de drie partijen in een gezamenlijk persbericht. De gesprekken vinden op diverse plekken in de gemeente plaats.

Tijdens de raadsvergadering van 30 maart jl. hebben RVB, VVD en D66 het vertrouwen uitgesproken om met elkaar de formatie te starten. Pieter Heiliegers, burgemeester van Uithoorn, is door de partijen bereid gevonden de formatie te leiden.

Na een eerste verkenning waarbij procesafspraken zijn gemaakt, zijn de afgelopen week de inhoudelijke gesprekken gestart. Dit was de officiële aftrap van de inhoudelijke formatie. De komende weken voeren RVB, VVD en D66 inhoudelijke gesprekken. Er wordt gezamenlijk gesproken over een nieuw coalitieakkoord. Vanuit de gemeente neemt gemeentesecretaris Ruud Kleijnen deel aan de gesprekken. Ook is er ambtelijke ondersteuning. De gesprekken vinden of in het gemeentehuis plaats of op verschillende locaties in één van de kernen. De afgelopen week vond het gesprek plaats bij Het Spoorhuis in Vinkeveen.

Partijleider van RVB Maarten van der Greft: “De gesprekken verlopen in goede harmonie. Wij weten van elkaar wat voor wie belangrijk is, er worden elkaar successen gegund. De formateur voelt dit goed aan en begeleidt dit proces tot nu toe voortreffelijk. Tijdens het formatieproces zullen wij zo transparant mogelijk optreden.”

Bart Richter (VVD): “Ik sluit me daar van harte bij aan. Zoals in het eerdere advies van informateur Barendse als verwachting stond aangegeven kunnen wij elkaar tot op heden inhoudelijk goed vinden. Ook de persoonlijke samenwerking verloopt prettig, wat van groot belang is om er met elkaar uit te komen”.

RVB, VVD en D66 hebben het voornemen om samen tot een andere bestuurscultuur te komen. Daarnaast vinden zij het belangrijk dat het toekomstig college samen met de hele gemeenteraad tot een bestendig gemeentebestuur komt dat recht doet aan de verkiezingsuitslag. Passend bij deze nieuwe bestuurscultuur is de open houding die de beoogde coalitiepartners voor ogen hebben.

Cees van Uden (D66): “Passend bij de nieuwe bestuurscultuur worden de politieke partijen die niet deelnemen aan het formatieproces uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens deze gesprekken willen wij graag met hen praten over de invulling van de gewenste nieuwe bestuurscultuur. Daarnaast gaan wij graag met deze partijen in gesprek om hun inbreng te horen voor het beoogd coalitieakkoord. Zoals Maarten van de Greft (RVB) tijdens het debat al aan gaf: “Wat ons betreft gaat het er niet om wie het zegt, maar het gaat erom wat je zegt.”

De partijen doen nog geen uitspraken over de verwachte afronding van het formatieproces.AbcoudeBaambruggeCultuurEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsSportVinkeveenWaverveenWilnisbart richtercees van udencoalitie rvb vvd d66college van b wformateur Pieter Heiliegersgemeente de ronde venengemeentebestuurgemeenteraad ronde venengemeenteraadsverkiezingen 2022gemeentesecretaris ruud kleijneninhoudelijke fasemaarten van der greftnieuwe bestuurscultuurrtv ronde venenuitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×