Motie van treurnis cu-sgp na vastellen verordeningen

De Ronde Venen – De fractie ChristenUnie-SGP De Ronde Venen heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 16 december jl. een ‘motie van treurnis’ ingediend. Dit omdat de fractie het niet eens was met de kwaliteit van het proces bij het opstellen van de belasting- en heffingsverordeningen. De motie werd tijdens de besluitnemende raadsvergadering verworpen.

Het vaststellen van verordeningen is misschien wel het saaiste onderwerp in de politiek, maar het is van bijzonder groot belang voor de inwoner. En daarom moet het zorgvuldig en foutloos gebeuren. En dat is met betrekking tot de belasting- en heffingsverordeningen in De Ronde Venen niet het geval, stelt fractievoorzitter Wim Stam.

Via de belastingverordeningen wordt geregeld welk prijskaartje hangt aan diensten die de gemeente haar inwoners levert. Wat betaald u aan OZB of voor het afval. Wat kost een bouwvergunning of een huwelijk. Omdat het direct de portemonnee van de inwoner raakt, moet dit uiterst zorgvuldig gebeuren. Voor het heffen van belastingen en leges moeten de verordeningen uiterlijk op 31 december zijn aangepast.

De CU-SGP had de afgelopen jaren al bij herhaling gezien dat er fouten in de verordeningen zaten, die soms op het laatste moment (voor het einde van het jaar) werden ontdekt. Daarom was de CU-SGP dit jaar bijzonder alert op de voorstellen van het college die eind november werden ontvangen. Al bij de technische vragen bleken er fouten in de stukken te zitten. Tijdens de politieke commissie van 2 december jl. kwamen nog meer fouten boven tafel.

Dit was voor fractievoorzitter Wim Stam aanleiding de wethouder indringend te vragen extra controles uit te voeren voor de raadsvergadering. Maar ook in de periode tussen de commissie en de raadsvergadering bleken er nog diverse fouten in de voorstellen te zitten. Ook nadat het college van B&W had aangeven alle stukken grondig nagelopen te hebben, ontdekte de CU-SGP nogmaals fouten in de stukken. Oude teksten uit eerdere concepten doken ineens weer op en amendementen waren ineens niet meer verwerkt.

“Niet zo verwonderlijk als je beseft dat de documenten niet eens een titel, versieaanduiding, datum of paginanummer bevatten” aldus Stam. “Dan is het versiebeheer natuurlijk ook een drama” is zijn conclusie.

Voor de CU-SGP reden een ‘motie van treurnis’ over de gang van zaken in te dienen. Wethouder Alberta Schuurs (VVD) nam de vlucht naar voren door bij aanvang van de behandeling toe te geven dat het allemaal niet goed verlopen was en dat het zeker anders moest (wat in eerdere jaren ook al gezegd werd). Dat én de diezelfde middag toegezonden memo met onder andere informatie over aanpassing van de werkwijze in het komende jaar, waren voor de coalitie van CDA, VVD en D66 kennelijk voldoende om de wethouder de hand boven het hoofd te houden en de motie van CU-SGP dus niet te steunen.

“Voor de CU-SGP telt niet de wethouder, maar de kwaliteit van het proces en de deugdelijkheid van de verordeningen” stelt Stam. CU-SGP hoopt in ieder geval dat  deze discussie zoveel heeft losgemaakt, dat nu het roer in de ambtelijke organisatie en bij het college omgaat en dat de raad in de komende jaren verschoond blijft van deze, in de woorden van CU-SGP, ‘onnodige toestanden’.AbcoudeBaambruggeCultuurEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsSportVinkeveenWaverveenWilnisbelastingverordeningen 2022christenunie sgpcu sgpfouten in verordeningengemeente de ronde venenheffingsverordeningen 2022motie van treurnisproces niet goedrtv ronde venenwethouder alberta schuurswim stam

Meer in dossier belastingverordeningen 2022

Meer in dossier belastingverordeningen 2022


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×