Criminaliteitscijfers de ronde venen verder gedaald

De Ronde Venen – De criminaliteit in De Ronde Venen is vorig jaar gedaald, schrijft de gemeente in een persbericht. In vergelijking met 2020 registreerde de politie 10% minder zaken. In 2020 noteerde de politie 1.376 gevallen van criminaliteit in De Ronde Venen. Vorig jaar waren dat er 1.241, blijkt uit het jaaroverzicht criminaliteitscijfers. Met name woning- en bedrijfsinbraken namen af.

De criminaliteit in De Ronde Venen is de afgelopen jaren gestaag gedaald. Tien jaar geleden registreerde de politie jaarlijks zo’n 2.000 gevallen van criminaliteit. Dat is sindsdien met een derde afgenomen. Burgemeester Maarten Divendal ziet drie verklaringen voor die dalende trend. ,,Veiligheid en het veiligheidsgevoel heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen en de samenwerking tussen de veiligheidspartners – zoals politie, jongerenwerk, gemeente, Openbaar Ministerie – is sterk verbeterd. Als derde verklaring zie ik de samenwerking met inwoners en ondernemers om de gemeente veilig te houden, onder andere door deelname aan Burgernet en BuurtWhatsapp-groepen of door meldingen via Meld Misdaad Anoniem. Al die kanalen laten een stijging zien van deelnemers en tips waardoor signalen snel kunnen worden opgepikt.’’

Wat opvalt in de criminaliteitscijfers over 2021 is de daling van het aantal woninginbraken en pogingen daartoe. Vorig jaar waren dat er 60, het jaar daarvoor nog 86. In 2018 werden nog 117 woninginbraken en pogingen daartoe geregistreerd. Het aantal autokraken nam met 16% af van 94 gevallen in 2020 naar 79 gevallen in 2021. Ook inbraak/diefstal bij bedrijven en instellingen en het aantal gevallen van winkeldiefstal verminderde.

David van Eijndthoven, een van de twee teamchefs van het basisteam Stichtse Vecht – De Ronde Venen: ,,In een aantal cijfers zie je de coronamaatregelen terug. Begin dit jaar gold de avondklok en dat had een positief effect op bijvoorbeeld het aantal inbraken. In de hele regio Midden-Nederland is het aantal woninginbraken gedaald met 20%.’’

De criminaliteitscijfers laten wel een toename zien in het aantal meldingen waarbij sprake is van geweld. Vorig jaar waren dat er 115, een stijging van 19% in vergelijking met 2020. Toen waren het er 97. Het aantal gevallen van mishandeling nam toe van 40 naar 50 incidenten. Ook was er een lichte stijging van het aantal bedreigingen. Het aantal gevallen van huiselijk geweld nam daarentegen weer af.

Van Eijndthoven: ,,De stijging van het aantal meldingen met geweld komt na de flinke daling het jaar daarvoor. Toen was het aantal geweldsincidenten juist sterk verminderd. We zitten nu weer op hetzelfde aantal als in 2019. Hoe dan ook heeft dit soort incidenten een grote impact op betrokkenen. Het heeft onze voortdurende aandacht. Het is goed te zien dat de inbraak- en autokraakcijfers blijven dalen. Verder blijven we inzetten op de aanpak van ondermijnende criminaliteit. De minder zichtbare criminaliteit zoals illegale drugshandel, hennepteelt en witwaspraktijken bepaalt steeds meer de inzet en aandacht van de politie en andere veiligheidspartners.’’

Het aantal meldingen van fraude bleef vorig jaar op hetzelfde niveau als in 2020. Bijna een derde daarvan betreft online handel. Het gaat hierbij onder andere om producten die online zijn besteld maar niet zijn geleverd. Ook kan het gaan om phishing waarbij slachtoffers naar een valse website worden gelokt waar ze hun bank- of andere inloggegevens prijsgeven. Of ze maken geld over naar een fraudeur die zich voordoet als familielid.

Burgemeester Divendal: ,,Na een aantal jaren van stijging is het aantal gevallen nu gestabiliseerd. We doen veel aan bewustwording bij inwoners en bedrijven zodat cybercriminaliteit wordt herkend. Voor ondernemers hebben we webinars georganiseerd en speciaal voor jongeren is deelgenomen aan het project Hackshield. 185 jongeren, en via hen ook hun ouders en andere familieleden, leerden op deze manier cybergevaar herkennen en voorkomen.’’ Met de grote veranderingen die er voortdurend zijn binnen de digitale criminaliteit vraagt dit ook komend jaar veel van alle veiligheidspartners en de samenleving.

Buiten kijf staat volgens de burgemeester en de teamchef dat samenwerking met inwoners tot een veiliger gemeente leidt. Burgemeester Divendal: ,,Het aantal deelnemers aan Burgernet zien we nog steeds elk jaar groeien. Elke keer als de politie een oproep doet om uit te kijken naar een persoon of situatie, worden heel veel inwoners benaderd. Je ziet aan de cijfers dat dit vruchten afwerpt.’’ Ook teamchef Van Eijndthoven benadrukt het belang van de samenwerking met inwoners. ,,Ook inwoners die niet deelnemen aan Burgernet of buurtwhatsapp kunnen een bijdrage leveren door in verdachte situaties meteen de politie te bellen via 112. Soms hoor ik wel eens dat mensen twijfelen, maar we komen liever een keer teveel dan dat we een mogelijkheid missen om bijvoorbeeld een inbraak te voorkomen. Blijf ook aangifte doen. Dat is belangrijk om te weten wat, waar en wanneer iets is gebeurd. Verdachte situaties kunnen ook altijd gemeld worden via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Mede op basis daarvan bepalen we onze inzet.’’AbcoudeBaambruggeGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisautokrakenbasisteam stichtse vecht ronde venenburgemeester maarten divendalburgernetbuurtwhatsappcriminaliteitcriminaliteit gedaaldcriminaliteitscijfers 2021cybercriminaliteitfraudegemeente de ronde venengeweldsmisdrijvenhackshieldinbraak bedrijvenmeld misdaad anoniemmishandelingphishingpolitie de ronde venenpolitie midden nederlandrtv ronde venenteamchef David van Eijndthovenwinkeldiefstalwoninginbraken

Meer in dossier autokraken

Meer in dossier autokraken


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×