Onderzoek aanpak knelpunten n201 duurt langer

De Ronde Venen – Het onderzoek van de provincie Utrecht naar de aanpak van de N201 gaat langer duren. Dat blijkt uit het concept-verslag van de vergadering van de Statencommissie Milieu & Mobiliteit van de provincie van 26 januari jl.

De provincie wil de N201 tussen Vreeland en Amstelhoek, waar verkeers- en leefbaarheidsknelpunten zijn, aanpakken. De studiefase naar het oplossen van die knelpunten werd door de provincie in april vorig jaar, met goedkeuring van Provinciale Staten (PS), met een jaar verlengd. Doel daarvan was om zo met een beter en goedkoper plan te komen. In dat plan moest ook extra aandacht zijn voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Tijdens de vergadering van de Statencommissie Milieu & Mobiliteit van 26 januari jl. vertelde gedeputeerde Arne Schaddelee dat vertraging is opgetreden. De uitvoering van het onderzoek is in augustus 2021 gegund aan Witteveen+Bos, dat  in september vorig jaar is gestart met het onderzoek.

Volgens Schaddelee hebben de modelanalyses en personele wisselingen er echter voor gezorgd dat het onderzoek vertraging heeft opgelopen. Het concept van de studie wordt nu naar verwachting van Schaddelee in mei 2022 met PS gedeeld. Daarna volgt het participatietraject. Omdat al veel input is geleverd wordt niet het hele participatietraject opnieuw gedaan. Wel worden de specifieke nieuwe plannen voorgelegd. 

De analyse van het participatietraject wordt vervolgens na de zomer gedeeld met PS, die hierop kunnen reageren. Schaddelee hoopt dat er eind 2022 een gedegen statenvoorstel ligt, wat dan rijp is voor besluitvorming door PS.

Op basis van dit tijdpad kan er vanuit worden gegaan dat de aanpak van de N201 pas in de loop van 2023 hervat zal worden.AbcoudeBaambruggeEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisaanpak knelpunten n201amstelhoekgedeputeerde arne schaddeleegemeente de ronde venenjaar uitstel aanpak knelpunten n201n201provinciale staten utrechtrtv ronde venenstatencommissie milieu mobiliteitvertraging onderzoek aanpak kruispuntenvreelandwitteveen bos


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×