College teleurgesteld over besluit aanpak n201

De Ronde Venen – De gemeente De Ronde Venen is teleurgesteld over het besluit van Provinciale Staten van Utrecht om het komend jaar verder onderzoek te doen naar het verbeteren van knelpunten op de N201.

Het oplossen van problemen bij met name de bocht bij Mijdrecht en de leefbaarheid in Vinkeveen wordt hiermee verder uitgesteld. De gemeente dringt er bij de provincie op aan om de knelpunten op de N201 in De Ronde Venen zo snel mogelijk op te lossen.

Wethouder Alberta Schuurs (Verkeer): ,,De N201 is al jaren een knelpunt als het gaat om leefbaarheid, bereikbaarheid en doorstroming. Over de aanpak zijn we al langere tijd in gesprek met de provincie. Er ligt een plan om die knelpunten aan te pakken en de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren. Daarmee verbetert ook de leefbaarheid in onze kernen. We zijn als gemeente dan ook teleurgesteld dat Provinciale Staten heeft besloten opnieuw een jaar uit te trekken om nader onderzoek te doen. Ik maak me dan ook ernstige zorgen over de voortgang.’’

Begin dit jaar uitte de gemeente al haar ernstige zorgen over het idee om nader onderzoek te doen. In een brief aan Provinciale Staten benadrukte de gemeente dat uitgebreid is gesproken over de knelpunten en de mogelijke oplossingen. ‘Hieruit is een breed pakket aan maatregelen gekomen waarvoor voor een groot deel draagvlak is ontstaan. Dit pakket aan maatregelen is een totaalaanpak voor een toekomstbestendige N201 waarbij de leefbaarheid wordt verbeterd, de bereikbaarheid wordt vergroot en de doorstroming wordt aangepakt’, zo is in die brief te lezen. Het college van B&W dringt er in de brief met name op aan om het strekken van de bocht bij Hofland in Mijdrecht en de aansluiting van Vinkeveen op de N201 snel aan te pakken. 

Een meerderheid van Provinciale Staten besloot 14 april echter een jaar langer onderzoek te doen om alle opties integraal en financieel beter af te kunnen wegen. De gemeente ziet met dit besluit dat het oplossen van de problemen bij met name de bocht in Mijdrecht en de leefbaarheid in Vinkeveen verder uitgesteld worden. Gedurende de verlangde studiefase blijft de gemeente in gesprek met de provincie om tot goede en snelle oplossingen te komen voor de knelpunten in de gemeente.AbcoudeBaambruggeEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisaanpak knelpunten n201aansluiting vinkeveen n201bocht n201 mijdrechtgemeente de ronde venenjaar uitstel aanpak knelpunten n201knelpunten n201mobiliteitn201provinciale staten utrechtprovincie utrechtrtv ronde venenwegverkeerwethouder alberta schuurs


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×