College: in de ronde venen geen windmolens

De Ronde Venen – De provincie Utrecht roept Utrechtse gemeenten op om voor 1 december a.s. met meer locaties voor windturbines te komen. Gemeente De Ronde Venen houdt vast aan de uitspraak van de gemeenteraad en aan het nieuwe coalitieakkoord en wil geen windturbines in De Ronde Venen. Daarom verzet de gemeente zich actief tegen mogelijke plannen van de provincie om windturbines in De Ronde Venen te plaatsen.

De provincie Utrecht onderzocht mogelijke locaties voor windturbines. Uit dat onderzoek komen ook plekken in De Ronde Venen naar voren. De provincie kijkt hierbij naar technische mogelijkheden en bijvoorbeeld niet naar het draagvlak bij inwoners. In totaal zijn er in heel Utrecht volgens de provincie 70 mogelijke plekken voor 2 of 3 windturbines.

De afgelopen jaren doorliep de gemeente De Ronde Venen een uitgebreid participatieproces met inwoners en organisaties over mogelijk geschikte plekken voor zonnevelden en windturbines in de gemeente. Daaruit bleek dat er minder draagvlak is voor windturbines. Omdat de gemeenteraad het belangrijk vindt dat geluisterd wordt naar inwoners, besloot zij dat er geen windturbines in de gemeente geplaatst mogen worden.

Ook verzet het college zich tegen plannen van omliggende gemeenten om windturbines langs de grenzen met De Ronde Venen te plaatsen.

De Ronde Venen zet zich uiteraard wel in om de klimaatdoelstellingen te halen. Dit gaat de gemeente doen door energie op te wekken met zonnepanelen op grote daken (zoals bedrijfsdaken) en met zonnevelden. Daarnaast zet de gemeente in op zonnepanelen op kleine daken, zoals woningen en op vernieuwende technieken.AbcoudeBaambruggeEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilniscoalitieakkoord de ronde venenenergietransitiegeen windmolens in de ronde venengeen windturbines in de ronde venengemeente de ronde veneningrijpen provincieklimaatdoelstellingenprovincie utrechtregionale energie strategieregionale energiestrategie u16rtvronde venenwethouder cees van udenzoekgebieden windmolens zonneveldenzonnepanelen op grote dakenzonnepanelen op kleine dakenzonnevelden

Meer in dossier coalitieakkoord de ronde venen

Meer in dossier coalitieakkoord de ronde venen


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×