Seniorenpartij stelt vragen over energietoeslag lage inkomens

De Ronde Venen – De Seniorenpartij De Ronde Venen heeft het college van B&W schriftelijke vragen gesteld over de energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen.

Inwoners met een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW en IOAZ ontvangen automatisch de door het Rijk toegekende energietoeslag. Zij hoeven hiervoor niets te doen. Zij hebben de toeslag naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 ontvangen. De mensen die het betreft, hebben hierover een bericht ontvangen.

Inwoners met een laag inkomen die geen bijstandsuitkering hebben, ontvangen de toeslag niet automatisch, maar moeten de gemeentelijke website in de gaten houden. Dat geldt voor mensen die beschikken over een ander inkomen, bijvoorbeeld inkomen uit arbeid, alimentatie, pensioen of een sociale zekerheidsuitkering. Zij kunnen in veel gevallen ook een beroep doen op de éénmalige uitkering energietoeslag.

Op de website staat dat als er meer bekend is over de energietoeslag, de gemeente dit op haar website bekendmaakt. Dan zal ook duidelijk zijn om welke inkomensgrens het gaat en hoe de energietoeslag moet worden aangevraagd.

De Seniorenpartij wijst het college er op, dat er op de gemeentelijke website nog geen enkele informatie hierover staat. Dus inwoners die wel recht hebben op die energietoeslag kunnen daar nog geen aanspraak op maken. De Seniorenpartij vraagt het college of hierover al meer bekend is en hoe dit gecommuniceerd gaat worden naar de inwoners. Niet iedereen beschikt over een computer of heeft voldoende digitale vaardigheden. Vooral ouderen hebben vaak moeite om digitale informatie te verwerken, maar moeten wel de gelegenheid krijgen hiervan gebruik te kunnen maken.

Tevens vraagt de Seniorenpartij wanneer de betreffende inwoners deze uitkering kunnen verwachten.AbcoudeBaambruggeEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisdatum uitbetaling energietoeslagenergietoeslag lage inkomensgemeente de ronde venengemeentelijke websitelage inkomens geen bijstandsuitkeringrtv ronde venenschriftelijke vragen collegeseniorenpartij de ronde venen

Meer in dossier datum uitbetaling energietoeslag

Meer in dossier datum uitbetaling energietoeslag


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×