Gemeente gaat omgekeerde vlaggen weghalen

De Ronde Venen – Gemeente De Ronde Venen gaat ‘omgekeerde’ vlaggen verwijderen die hangen aan gemeentelijke lantaarnpalen en installaties voor verkeerslichten. De vlaggen hangen daar als protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De afgelopen periode zijn de vlaggen door de gemeente gedoogd. Na een oproep van de gemeente is al een aantal vlaggen verwijderd. Vlaggen die komende tijd niet zijn weggehaald, worden vanaf 22 augustus verwijderd. Het college van B&W blijft in gesprek met agrariërs over wat de stikstofplannen voor hen betekenen en hoe zij hun toekomst zien.

Protesteren in Nederland is een belangrijk recht. Daar geldt echter wel een aantal regels voor. Zo is het verboden demonstratie-uitingen, zoals vlaggen, op of aan eigendommen van de gemeente te hangen of te plaatsen. Ook mogen protesten niet tot onveilige situaties leiden. De omgekeerde vlaggen voldoen niet aan die regels. Daarom worden ze van gemeentelijke eigendommen verwijderd.

De provincie gaat over de vlaggen die langs de provinciale weg hangen. De gemeente haalt deze niet weg.

Het college is zich ervan bewust dat agrariërs zich grote zorgen maken over hun toekomst. ,,De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met een motie waarin wordt opgeroepen om de signalen van agrariërs in onze gemeente serieus te nemen. Ook vraagt de motie het signaal dat de agrariërs met hun protest afgeven kenbaar te maken bij de betrokken overheden. Dat signaal hebben we inmiddels overgebracht’’, zegt burgemeester Maarten Divendal namens het college..

,,Tegelijkertijd zijn er inwoners die bij ons aangeven dat ze zich door de acties onprettig voelen. Het anonieme karakter van de protestacties en het feit dat publieke middelen gebruikt worden, zorgt ervoor dat zij zich daar soms zeer ongemakkelijk bij voelen. Ook dat signaal nemen we als gemeente serieus.’’

Vanwege de maatschappelijke impact en onrust heeft het college gekozen om de omgekeerde vlaggen in eerste instantie te gedogen. Het college vindt het vanzelfsprekend dat het gedogen slechts tijdelijk is. Daarom worden vanaf maandag 22 augustus a.s. vlaggen in de openbare ruimte die nog niet door inwoners zelf zijn weggehaald door de gemeente verwijderd.

Op verschillende plekken dreigen de vlaggen de verkeersveiligheid in gevaar te brengen. Zo laten de tie-wraps waarmee ze vast zitten soms los. Ook zorgen de vlaggen op een aantal plekken voor minder goed zicht op de weg. Dit is een extra reden voor de gemeente om tot actie over te gaan.AbcoudeBaambruggeEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisboerenprotestburgemeester maarten divendalgedoogbeleidgemeente de ronde venengemeentelijke eigendommenlantaarnpalenomgekeerde vlagrtv ronde venenstikstofcrisisveiligheid


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×