Wat moet er gebeuren met de omgekeerde vlaggen?

In Woerden worden de omgekeerde vlaggen weggehaald, liet de gemeente vandaag weten. In De Ronde Venen worden de omgekeerde vlaggen voorlopig gedoogd, maar daar is niet iedereen blij mee. Politieke partij PvdA/GroenLinks stelt vragen aan het college.  “Als iets niet is toegestaan moet je ook gewoon handhaven.”

“Ik vind dat ze voorlopig mogen blijven hangen, tot er iets verandert in het stikstofbeleid. Het is een manier van de agrariërs om hun ongenoegen te uiten. En dat snap ik.” Een korte ronde door Eemnes leert dat veel inwoners sympathie hebben voor de actie met de omgekeerde Nederlandse vlaggen. Aan veel lantaarnpalen in het boerendorp hangt de driekleur op z’n kop. 

Al hoor je hier en daar ook een kritisch geluid. “Ik kan me goed voorstellen dat ze die vlaggen hebben opgehangen, maar je moest ze dan ook een keer weghalen. Het statement is nu wel gemaakt”, vertelt een man die in de tuin aan het werk is. En zo denkt de gemeente Eemnes er ook over. Wethouder Theo Reijn (DorpsBelang) besliste eerder dat de vlaggen op 25 juli verwijderd moeten zijn. Een dag na de deadline is er nog niks gebeurd. “We hebben heel bewust de boeren opgeroepen ze zelf weg te halen”, vertelt Reijn. “We hebben niet gezegd: als jullie het niet doen dan doen wij het. Ze hangen inderdaad nog en we gaan nu in gesprek met de boerenorganisaties om tot een overeenstemming en een einddatum te komen.”

Geen demonstratie-uitingen

Eemnes is niet de enige gemeente die worstelt met het toestaan of verwijderen van de omgekeerde driekleur in de openbare ruimte. Woerden, ook een gemeente met veel agrariërs liet vandaag weten de vlaggen te verwijderen. “Het is verboden om demonstratie-uitingen op eigendommen van de gemeente te hangen of plaatsen. Ook mogen protesten niet tot onveilige situaties leiden. Met hun protestacties in Woerden voldoen de boeren nu niet aan die regels. Daarom heeft de gemeente de omgedraaide vlaggen van gemeentelijke eigendommen verwijderd”, laat de gemeente Woerden in een persbericht weten.

“De gemeenteraad heeft in meerderheid ingestemd met een motie die het protest van de agrariërs ondersteunt en vraagt om een signaal naar de betrokken overheden. Dat signaal hebben we inmiddels overgebracht. Tegelijkertijd zijn er inwoners die bij ons aangeven dat ze zich door de acties onprettig voelen”, voegt locoburgemeester Mariëtte Pennarts-Pouw daar aan toe.

Gewoon handhaven

In De Ronde Venen hangen de omgekeerde Nederlandse vlaggen nog volop in de openbare ruimte, die worden gedoogd. Maar daar worden aan het college inmiddels kritische vragen gesteld over de boerenactie, door de fractie van PvdA/GroenLinks. “Het is gewoon niet toegestaan om objecten op te hangen aan overheidseigendommen”, vertelt fractievoorzitter Pieter Kroon naast een bushukje in Abcoude. Naast het bushokje hangt een omgekeerde Nederlandse vlag aan de lantaarnpaal. “Als iets niet is toegestaan moet je ook gewoon handhaven. Dat is helder en duidelijk voor iedereen.”

De belangrijkste reden om wel te handhaven vindt Kroon de verkeersveiligheid: “Op het moment dat de vlag loslaat kan dat onveilige situaties veroorzaken.” Dat is ook de reden waarom Rijkswaterstaat wél heeft besloten de vlaggen te verwijderen. De politieke partij heeft vragen gesteld aan het college van De Ronde Venen. Zo vragen zij onder andere wie er verantwoordelijk is als er onveilige situaties ontstaan. “Op het moment dat wij niet handhaven, en er ontstaat wel een ongeluk dan kun je je afvragen wie daar verantwoordelijk voor is. De gemeente die het heeft toegestaan? Of degene die het heeft opgehangen?”

Meten met twee maten

Daarnaast wil de partij weten of het gedogen van deze protestactie betekent dat toekomstige soortgelijke acties ook gedoogd worden. Volgens Kroon wordt er anders “gemeten met twee maten”. Hij wil het liefst duidelijkheid. “Het is wel vreemd dat in het hele land dit soort acties worden toegestaan waar dat bij andere actiegroepen niet zo is. Ik zou zeggen: je moet geen uitzonderingen maken, bij welke groep dan ook.”

Ondertussen denkt wethouder Reijn in Eemnes na over een juist moment om de omgekeerde vlaggen te (laten) verwijderen. Wat hem betreft zou 1 september een mooie datum zijn. Dat is ná een groot boerenfestival in zijn dorp en net vóór de herfst, als de kans op onstuimig weer en vlaggen die de weg op waaien toeneemt. “Ik hoop op begrip van de boeren. Mijn boerenverstand zegt dat we er wel uitkomen.”

De provincie Utrecht laat weten dat hun standpunt nog steeds onveranderd is. Eerder lieten zij aan RTV Utrecht weten de vlaggen die langs provinciale wegen hangen niet weg te halen. “Zolang er geen onveilige situatie ontstaan, tenminste”, zei een woordvoerder toen. Op rijkswegen worden de vlaggen dan weer wel verwijderd, daar gaat Rijkswaterstaat over.AbcoudeBaambruggeGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisboerenboerenprotestgemeente de ronde venenomgekeerde vlagpieter kroonprotestprovinciepvda/groenlinksrijkswaterstaatstikstofvlaggen


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×