Zorgen boeren over grondwaterpeilplannen van kabinet: 'ze moeten zich er niet mee bemoeien'

“De overheid komt zich ermee bemoeien, alsof zij het voor het zeggen hebben. Dat is gewoon flauwekul.” Boer Joost Samsom uit Wilnis is bepaald niet te spreken over het plan van het kabinet om bodemdaling tegen te gaan. Uit uitgelekte plannen blijkt dat de regering het grondwaterpeil wil verhogen in veenweidegebieden als in Wilnis. Dat moet het inklinken van de grond tegengaan en daarmee ook de CO2-uitstoot en het verzakken van huizen.

“Kijk, met een trekker met een zwaard eraan trek ik een holle gang onder de waterlijn, zodat het slootwater het land in kan trekken. Zodat de grond daar minder verdroogt en niet inklinkt.” Boer Samsom laat ‘zijn’ uitvinding zien. Een constructie waarbij hij, gesteund door het waterschap, experimenteert met het tegengaan van bodemdaling. De techniek wordt al op verschillende plekken in onze provincie gebruikt. “Met dit systeem kun je het grondwaterpeil sturen.

“Iets wat met een algehele stijging van het grondwaterpeil niet kan, zegt Samsom. “Als we het peil van het grondwater ook in de winter omhoog halen dan kunnen we veel later op het land met de koeien. Omdat het land dan veel te zacht is in het voorjaar. Als je met de koeien de wei in wil, moeten ze er niet tot hun buik doorheen zakken natuurlijk. Het gaat me dan ook gewoon geld kosten.”

‘Klap in het gezicht’

Boerenbelangenorganisatie LTO Nederland benadrukt de brief van het kabinet af te wachten, maar hoopt in ieder geval niet dat politici gaan bepalen waar het waterpeil wordt verhoogd. Jeroen van Wijk, provinciaal voorzitter van LTO: “We vinden dit zorgelijk, omdat het van bovenaf komt. Terwijl we samen moeten kijken hoe we in zo’n gebied nog goede landbouw kunnen bedrijven en een juist waterpeil kunnen creëren.

“Juist het veenweidegebied is een voorbeeld waar we kringlooplandbouw bedrijven”, vervolgt Van Wijk. “Dan krijg je nu deze berichten en dat voelt dan wel als een klap in het gezicht.”

Experimenteren in het weiland

Boer Samsom in Wilnis, en vele boeren met hem, experimenteren al volop met het tegengaan van bodemdaling. Samsom: “De eerste metingen zijn bemoedigend. Het is nog een pilot, maar bij meerdere bedrijven werken ze met dit soort drainagesystemen, en het lijkt te werken.” Het is volgens de boer uit Wilnis dan ook niet nodig het hele grondwaterpeil te verhogen. Hij vindt dat hij, met hulp van provincie en waterschap, gewoon door kan gaan met innoveren. En daar “heeft hij de Rijksoverheid niet bij nodig”.

“Den Haag moet zich er gewoon vanaf trekken en het aan de boeren, de provincie en waterschap overlaten. Die hebben daar verstand van, weten waar ze mee bezig zijn en hebben daar een goed plan voor. Dan moet niet Den Haag daar nog eens een sausje overheen doen. Op dat arrogante gedrag zitten we niet te wachten.”

Wat zijn de (uitgelekte) plannen voor het waterpeil?

Het kabinet wil het grondwaterpeil in veenweidegebieden verhogen. Veen gaat namelijk rotten als de grond te droog wordt en dan komt CO2 vrij. Precies wat het kabinet wil tegengaan, gezien de huidige stikstofcrisis.

Het verhogen van het waterpeil moet ook verzakking van huizen tegengaan. Door droogte dreigen honderdduizenden huizen in Nederland te verzakken – wat flinke schade kan veroorzaken.

Wat er precíes gaat gebeuren, waar en wanneer is nog onbekend. Morgen komt het kabinet met een pakket aan maatregelen om de stikstofuitstoot tegen te gaan. Waarschijnlijk staat daar dus ook meer in over het waterpeil.GemeenteNieuwsWilnisbodemdalingboerengrondwaterpeilirrigatieJoost Samsommolgangenveenweideverzakkingwaterpeil


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×