Debat over windturbines in de ronde venen opnieuw aangewakkerd

Vóór 1 december moeten alle gemeentes nieuwe windmolenplannen hebben ingediend. Als ze dat niet doen, dan kan de provincie  besluiten alsnog locaties aan te wijzen. In De Ronde Venen stemde een meerderheid in de gemeenteraad eerder tegen windturbines, maar daar is niet iedereen het mee eens.

“Dit lijkt ons een prima plek voor een windmolen. Één.. twee..? Misschien wel gecombineerd met een zonneveld?” Gerard Reijn wijst naar het uitgestrekte groene veld naast de A2 bij Abcoude. “Maar de gemeente houdt alle gesprekken over windturbines af.” 

En dus besloot Gerard Reijn uit Abcoude samen met burgerinitiatief Veenwind bij het gemeentehuis te demonsteren, vóór windmolens. Want hoewel de gemeenteraad in De Ronde Venen er in meerderheid tegen is, kan de provincie anders beslissen.

Kletskoek

De provincie Utrecht deed eerder een laatste oproep aan de gemeenten om meer plannen voor windenergie te ontwikkelen. Uiterlijk 1 december moeten zij met een nieuw voorstel komen waarmee de klimaatdoelen van 2030 gehaald kunnen worden. Lukt dit niet, dan zal de provincie locaties aan gaan wijzen voor windmolens. De gemeente De Ronde Venen gaf geen gehoor aan de oproep.

Dat is geen goede zaak, vindt Reijn. “Straks zitten we met een besluit van de provincie Utrecht, waar wij helemaal niks mee kunnen”, aldus Reijn. “Laten we als gemeente het heft in eigen handen houden.”

Volgens Reijn is er een mantra in de gemeente dat er geen steun is voor windmolens. “Dat is kletskoek. Een paar jaar geleden heeft de gemeente zelf onderzoek gedaan, een peiling, daaruit bleek dat 48 procent van de respondenten voorstander was van windmolens, en maar 33 procent van zonneparken. Onder boeren was dat verschil nog groter.” 

Ondemocratisch

Maar volgens een groep antiwindmolenclubs kan de provincie helemaal niet ingrijpen. Anco Goldhoorn stuurde een brief aan de Provinciale Staten, ondertekend door actiegroepen uit verschillende gemeenten, waarin zij bezwaar maken tegen het besluit van de provincie Utrecht om in te grijpen.

“Ze zijn in Utrecht met domme dingen bezig”, zegt Vinkevener Goldhoorn. Volgens hem wordt er met de landelijke klimaatplannen die nu op tafel liggen al voldoende duurzame energie opgewekt. “We hebben in Nederland een klimaatakkoord, daarin wordt gezegd: je moet voor 2030 zekerheid hebben dat wij 35 terrawatuur opwekken op land. Dat kan zijn wind en dat kan zijn zon. En die 35 die is al gehaald. Dus dan mag de provincie niet ingrijpen.”

Ingrijpen zou zelfs juridisch onhoudbaar en bovendien ondemocratisch zijn, stelt hij. “Dit is een onwettig besluit”, zegt Goldhoorn. De groep tegenstanders eist ook echt een antwoord van de provincie en heeft daarom een formeel bezwaar ingediend bij Provinciale Staten. Aanstaande woensdag spreken ze daarom in bij Provinciale Staten.

Of op deze rand van Abcoude nu wél of geen windmolen komt, blijft nog even onduidelijk. Het debat erover is hier ieder geval weer aangewakkerd.AbcoudeBaambruggeGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisanco goldhoornantiwindmolencooperatie veenwinddemonstratietegen windmolenswindenergiewindmolens


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×