Rvb: gemeente moet alle sportverenigingen gelijk behandelen

De Ronde Venen – Ronde Venen Belang (RVB) vindt dat de gemeente alle sportverenigingen gelijk moet behandelen. De fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

In de (lokale) media zijn berichten verschenen dat de gemeente van plan is sportverenigingen die velden inleveren of op een andere manier meewerken aan het leveren van bouwlocaties, financieel te ondersteunen bij nieuwbouw of verbouw van clubgebouwen of aanleg van padelbanen. RVB dat initiatieven voor woningbouw ondersteunt, is van mening dat op het oog creatieve oplossingen goed zouden kunnen werken. RVB vindt wel dat de gemeente moet voorkomen dat alleen sportverenigingen waar woningbouw mogelijk is hiervan (financieel) meeprofiteren.

De grond is immers van de hele gemeente en sport is voor iedereen belangrijk. RVB denkt dat  het accommodatiebeleid mogelijk moet worden aangepast.

Zoals de plannen er nu uitzien gaat er op drie plaatsen gebouwd worden en worden de betrokken verenigingen financieel ondersteund. Woningbouw wordt mogelijk gemaakt omdat de betrokken verenigingen deel uitmaken van de zogeheten rode contour, het gebied waarvan de provincie heeft bepaald dat daar woningbouw mag plaatsvinden. Het gaat hierbij om de tennisverenigingen in Mijdrecht en de voetbalverenigingen Argon en CSW.

RVB-raadslid Anco Goldhoorn: “De gemeente heeft de tennisverenigingen in Mijdrecht € 75.000 uitbetaald als bijdrage voor de aanleg van drie padelbanen. Na de fusie (van de tennisverenigingen, FM) komt er grond vrij om daar woningbouw mogelijk te maken. Er zijn echter geen bindende voorwaarden hieraan verbonden. De tennisverenigingen zijn padelbanen in het vooruitzicht gesteld zodat zij akkoord zouden gaan met een verhuizing, maar krijgen andere tennisverenigingen nu ook padelbanen?”

Argon levert velden in en krijgt volgens RVB in de plannen die door het college worden voorgesteld een financiële bijdrage voor de renovatie van de clubgebouwen. Anco Goldhoorn: “Door het inleveren van velden bespaart Argon geld, doordat er minder huur betaald hoeft te worden. Een goede win-win situatie zo lijkt het, maar geheel tegen het geldende accommodatiebeleid in krijgt Argon ook nog een bijdrage voor haar gebouwen. En afgesproken is dat gebouwen geheel voor rekening en risico van de vereniging zouden komen.”

In Wilnis wil supermarkt Jumbo graag verhuizen om een grotere winkel te realiseren. Anco Goldhoorn: “Op zich een heel logische vraag van Jumbo. De keuze is gevallen op de locatie van de clubgebouwen van CSW. Jumbo heeft de verplichting op zich genomen CSW te voorzien van een nieuwe clubaccommodatie. Jumbo daartegenover hoeft minder parkeerplaatsen te realiseren en hoeft daar ook geen grond voor te verwerven. Zij zijn veel goedkoper uit en er kunnen woningen gebouwd worden op de plaats waar nu Jumbo gevestigd is.”

Alleen deze verenigingen profiteren: Argon, CSW en de tennisverenigingen profiteren van geplande woningbouw. Anco Goldhoorn: “Feitelijk gaat het om financiële steun vanuit de gemeente aan de betrokken verenigingen. De tennisverenigingen krijgen € 75.000, Argon een financiële bijdrage voor haar gebouwen, betaald uit de grondopbrengst (geld van de gemeenschap dus) en CSW krijgt een clubgebouw van Jumbo, waarbij de gemeente indirect via Jumbo meebetaalt aan de clubgebouwen van CSW. Jumbo krijgt namelijk op een heel goedkope manier het gebruik van de grond in handen en hoeft geen grond aan te kopen om parkeerplaatsen aan te leggen.”

RVB begrijpt dat wethouder Kroon (CDA) op een creatieve manier probeert woningbouw voor elkaar te krijgen. Deze woningbouw is hard nodig voor onze eigen inwoners die op zoek zijn naar een woning, maar op deze manier profiteren alleen de verenigingen die “iets in te leveren” hebben en blijven volgens RVB de andere sportverenigingen met lege handen achter. De wethouder gebruikt naar de mening van RVB gemeenschapsgeld om bepaalde verenigingen als het ware af te kopen om daar woningbouw te kunnen realiseren.

De plannen zoals ze nu worden voorgesteld zijn volgens RVB niet in overeenstemming met het accommodatiebeleid en kunnen zelfs leiden tot een ongelijke behandeling van verenigingen. Anco Goldhoorn: “Als je als vereniging in een gebied ligt waar woningen gebouwd mogen worden, kan je van de gemeente financiële steun krijgen voor je gebouwen. Als er op jouw terrein geen woningbouw mogelijk is trek je aan het kortste eind. Wij willen dat anders regelen. Indien er op een sportterrein gebouwd mag en gaat worden gaat dit de hele sportsector aan en zou de hele sportsector moeten profiteren en niet alleen de “gelukkige” verenigingen die “iets te bieden hebben.”

RVB heeft schriftelijke vragen over dit onderwerp aan het college van B&W gesteld. Daarnaast heeft RVB  gevraagd naar de mogelijkheid van de instelling van een fonds, waarin gelden uit de grondopbrengsten worden gestort, waar dan alle verenigingen een beroep op mogen en kunnen doen. Wat RVB betreft zijn alle sportverenigingen in onze gemeente even belangrijk, en daarom moeten ze ook gelijk behandeld worden. Als het nodig is moet daarom ook het accommodatiebeleid worden aangepast.

Op de foto: RVB-raadslid Anco GoldhoornAbcoudeBaambruggeEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsSportVinkeveenWaverveenWilnisanco goldhoorngemeente de ronde venenomzetten sportvelden in bouwterreinronde venen belangrtv ronde venenSportsportclubs gelijk behandelenvolkshuisvvestingwoningcrisiswoningnood


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×