Anco Goldhoorn

Verbazing en onbegrip over lijst locaties windmolens

In de provincie Utrecht is met verbazing en onbegrip gereageerd over de lijst van 27 locaties die volgens de provincie Utrecht ‘kansrijk’ zijn voor de plaatsing van windturbines. Een paar liggen ook in De Ronde Venen en Oudewater, terwijl die twee juist kiezen voor zonne-energie.

Voormalig wethouder Anco Goldhoorn (RVB), die namens meerdere organisaties en instellingen strijdt tegen de komst van ruim 200 meter hoge windturbines, snapt niet waarom de provincie het groene gebied bij Baambrugge als kansrijk ziet. ,,De provincie heeft zoveel geld gestoken in het opknappen van de forten van de Stelling van Amsterdam met Unesco-status. En dan kiest ze er nu voor daar windmolens bij te zetten.”

De Woerdense wethouder Jelmer Vierstra is verbaasd dat de provincie naast Reijerscop ook het gebied tussen Harmelen en Woerden  kansrijk acht voor windenergie. ,,Daar denken wij in Woerden echt heel anders over. Dit gebied is bij ons vrijwel meteen afgevallen.”

In Oudewater heeft de provincie twee gebieden in het noorden als geschikt bestempeld voor windmolens. De gemeenteraad heeft echter unaniem besloten juist alleen zonnevelden neer te gaan leggen. Wethouder Bas Lont: ,,Deze locaties liggen ook dicht bij weidevogelkerngebieden. En wij weten dat hier in de omgeving veel weerstand was tegen windmolens. Daar willen we ook rekening mee houden.” Lont wijst erop dat er voldoende tijd is om het rapport van de provincie ‘goed te bestuderen, deskundigen te raadplegen en af te wegen’ wat hij ermee gaat doen. ,,Ondertussen gaan we door met het onderzoek naar zonnevelden in het noorden.”

Een woordvoerder van De Ronde Venen zegt niet verbaasd te zijn over de locatie bij Baambrugge. ,,Op een kaart van de provincie van vorig jaar stond deze plek ook al.” De woordvoerder benadrukt dat de gemeente voet bij stuk houdt: ondanks de toenemende druk vanuit het Utrechtse provinciehuis, blijft De Ronde Venen zich dus verzetten tegen windmolens.

De Woerdense wethouder Vierstra is niet bang dat tussen Woerden en Harmelen in de toekomst ook ruim tweehonderd meter hoge turbines komen te staan. ,,De provincie heeft nog een keer bevestigd niet in te grijpen in gemeenten die zelf met windenergie bezig zijn.”

Vinkevener Anco Goldhoorn is ervan overtuigd dat de lijst van de provincie geen enkele status heeft. ,,De provincie kan gemeenten niet dwingen windmolens neer te zetten.” Hij is eerder al naar de rechter gestapt om op dit punt zijn gelijk te halen. In zijn ogen maakt de provincie zich schuldig aan chantage.

Bron: ADAlgemeenDe Ronde VenenEconomieGemeenteNieuwsRegioanco goldhoornbaambruggeenergietransitieprovincie utrechtregionale energie strategieres


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×