Provincie stelt gemeenten ultimatum windmolens

De provincie Utrecht geeft gemeenten nog een half jaar de tijd om zelf met plannen te komen om duurzame energie op te wekken. Als gemeenten niet met voldoende concrete plannen komen, neemt de provincie de leiding. Vandaag onthulde de provincie een lijst met 27 locaties die het meest kansrijk zijn voor windmolens, waaronder aan het spoor bij Baambrugge.

Dat een gebied aangewezen is als meest kansrijk voor windenergie betekent niet automatisch dat er windmolens komen. “De lijst is ruim opgesteld”, zegt gedeputeerde Huib van Essen. “We hebben lang niet alle 27 locaties nodig om onze gezamenlijke doelen te halen.”

Afhankelijk van het aantal extra zonneparken komen er in de provincie ongeveer vijftig windmolens bij. Per geschikte locatie komen minimaal twee of drie windmolens. De lijst moet gemeenten volgens de gedeputeerde helpen bij het maken van een keuze voor windenergie, al denkt hij ook dat een paar wethouders de lijst naast zich neerleggen en kiezen voor zonne-energie.

Gemeenten krijgen nu de kans om de komende zes maanden zelf besluiten te nemen over locaties om duurzame energie op te wekken, waarbij ze de meest kansrijke gebieden mogen negeren. Als na een half jaar blijkt dat het gemeenten niet lukt, of als gemeenten niet willen en de zogenaamde RES-doelstellingen niet worden gehaald, onderneemt de provincie zelf stappen om windenergie mogelijk te maken.

In het milieuonderzoek is onder meer gekeken naar locaties die zorgen voor zo min mogelijk hinder voor natuur en omwonenden. In het burgerforum en bij de online enquête werden inwoners gevraagd welke criteria zij het meest belangrijk vinden. Op de enquête was kritiek. Zo vonden de gemeente De Ronde Venen en lokale actiegroepen het onderzoek sturend, suggestief en ondemocratisch.

De twee belangrijkste keuzes in de enquête waren: afstand tot woningen en afstand tot natuurgebieden. Deze thema’s hebben dan ook het zwaarst meegewogen bij de keuze voor de meest geschikte gebieden. Inwoners konden ook punten verdelen over tien stellingen. De twee stellingen die de meeste punten kregen waren: ‘zet de windmolens op plekken waar al veel geluid is, zoals spoorwegen of drukke wegen’ en ‘zorg dat vogels en dieren zo min mogelijk last hebben van windmolens’.

Sommige gebieden die eerder al door een gemeente waren afgewezen als locatie voor windenergie zijn toch aangewezen als meest kansrijk gebied, zodat de betreffende gemeente “weet dat daar wel kansen zijn”. Als plannen voor windenergie uiteindelijk concreet worden dan hoopt gedeputeerde Van Essen dat veel windmolens in lokaal eigendom komen, zodat inwoners ook kunnen meeprofiteren en het draagvlak groter wordt. De provincie zegt geen stappen op de locaties te ondernemen vóór 2030.AlgemeenDe Ronde VenenEconomieGemeenteNieuwsRegioprovincie utrechtregionale energie strategieresultimatumwindmolens


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×