Bewoners Polder Groot-Mijdrecht schrikken van conclusies onderzoek

Inwoners van Polder Groot-Mijdrecht zijn geschrokken door de conclusies van een onderzoek dat de provincie heeft laten uitvoeren naar natuurherstel. In het onderzoek, gedaan door de Ecologische Autoriteit (EA), valt te lezen dat het waterpeil in de polder omhoog moet om de natuur te herstellen. Het doet de bewoners denken aan een plan van jaren geleden waarin de héle polder onder water zou worden gezet en tientallen gezinnen moesten vertrekken.

Het advies draait om het gebied Botshol. Dat ligt in de gemeente De Ronde Venen, in het noorden van de provincie Utrecht, naast de Vinkeveense Plassen. Het is een oude veenafgraving uit de 18de eeuw, waarvan maar een deel van het veen is weggehaald. Doordat het gebied na die tijd vrijwel onverstoord is gebleven, zijn er in Botshol nu nog veel zeldzame planten- en diersoorten te vinden en is het een broedplaats voor vogels. Hierom is het aangewezen als Natura 2000-gebied.

“De hele polder is in paniek. We zijn geschrokken van het onderzoek”, zegt één van de bewoners van de polder in Waverveen. “In het ‘Pact van Poldertrots’ uit 2012 is ons destijds vijftig jaar rust beloofd. Die rust is weg.” Het pact was het sluitstuk van een jarenlange strijd tussen bewoners, provincie, gemeente en waterschap. De provincie had het plan om de polder onder te laten lopen om bodemdaling tegen te gaan en de kwaliteit van grondwater en natuur te verbeteren.

Die plannen gingen uiteindelijk van tafel, de bewoners mochten blijven en de polder bleef droog. Maar nu lijkt een ondergelopen polder toch weer tot de opties te behoren. “We hebben het gevoel te maken te hebben met een onbetrouwbare overheid.”

Moet de polder inderdaad natter zijn? Ja, luidt het advies van de EA dat afgelopen dinsdag verscheen. Sterker nog, de provincie is volgens de wet eigenlijk al in overtreding als het gaat om het onderhouden van Botshol, het naastgelegen Natura 2000-gebied waar dit advies om draait. Maar betekent dit dat inwoners nu in allerijl verhuisdozen aan moeten schaffen? Zeker niet, zegt Harry Webers, die het onderzoek van de EA als voorzitter leidde. “Het water een paar centimeter ophogen, kan het natuursysteem al flink verbeteren.”

Botshol is als Natura 2000-gebied verbonden met de polder en met dat gebied gaat het niet goed. Dat komt mede doordat er grondwater uit de polder naar het natuurgebied ‘stroomt’. Dat grondwater is van slechte kwaliteit en daardoor schadelijk voor de flora en fauna.

“De polder is een soort vergiet”, legt Webers uit. “Er zitten gaatjes onderin waardoor water wegloopt. Wat je kan doen, is water inlaten, dus in het gebied pompen.” Bij een gelijk waterpeil vindt er minder zuiging plaats waardoor het uitvloeien van schadelijke stoffen uit de bodem wordt beperkt. “Je kan ook zorgen dat er minder gaatjes in het vergiet zitten.”

Volgens de EA is het dus helemaal niet gezegd dat de Polder Groot-Mijdrecht straks onder water komt te staan. Er zijn meer mogelijkheden om de natuur in de buurt te herstellen.

Toch zijn bewoners van de polder er niet gerust op. Vooral omdat in een vorig jaar uitgebracht rapport de mogelijkheid van een recreatieplas in de polder wél wordt genoemd. ‘Het creëren van een meer met een diepte van circa 4 meter heeft als effect dat de wegzijging (wegsijpelen, red.) vanuit Botshol sterk wordt verminderd’, valt te lezen in de door Witteveen+Bos en Royal HaskoningDHV uitgevoerde analyse.

Volgens de EA is het helemaal vol laten lopen van de polder niet aan de orde. “In onze gesprekken met de provincie is het daar ook nooit over gegaan. Neemt niet weg dat de waterhuishouding wél flink moet worden verbeterd.”

De provincie heeft het rapport van de EA gezien en bekijkt nu welke maatregelen het meest passend zijn voor het gebied. “Hierover blijven we uiteraard in gesprek met de inwoners en overige partners in het gebied”, laat een woordvoerder weten. “Wij vinden het uiterst vervelend dat bij de inwoners in het gebied onrust is ontstaan over de bevindingen van de EA, maar wij willen samen met hen komen tot afgewogen oplossingen en een toekomstbestendige polder.”

Bron: RTV Utrecht Foto: Google MapsAlgemeenDe Ronde VenenGemeenteNieuwsbotsholecologische autoriteitpact poldertrotspolder groot mijdrechtprovincie utrecht


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×