OPROEP PROVINCIE OVER WINDENERGIE VALT NIET GOED BIJ DE GEMEENTE: 'IN DE RONDE VENEN GEEN WINDMOLENS'

De provincie Utrecht doet een laatste oproep aan de gemeenten om meer plannen voor windenergie te ontwikkelen. Uiterlijk 1 december moeten zij met een nieuw voorstel komen waarmee de klimaatdoelen van 2030 gehaald kunnen worden. Lukt dit niet, dan zal de provincie locaties aan gaan wijzen voor windmolens. De gemeente De Ronde Venen geeft geen gehoor aan de oproep.

“Wij gaan het komende halfjaar geen nieuwe voorstellen ontwikkelen”, bevestigt wethouder Cees van Uden (Duurzaamheid). De afgelopen jaren is er in De Ronde Venen veel gesproken over windenergie. Na vele inspraakavonden ging de ene na de andere politieke partij overstag. Uiteindelijk kwam het besluit: er komen geen grote windmolens in De Ronde Venen.

De vraag is of dat besluit kan standhouden. De provincie doet een dringende oproep aan de gemeenten de windenergieplannen nogmaals te bekijken.

Onvoldoende wind

Elke regio heeft de taak om een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen. Uit een tussenbalans van de provincie Utrecht blijkt dat de plannen die er zijn te weinig opleveren. Door een minimaal aantal windplannen is de verdeling scheef.

In de plannen van de verschillende gemeenten ligt de nadruk op zon. Het aandeel wind - in aangesloten vermogen 10 procent - steekt schril af tegen het aandeel zon van 90 procent. Dat is volgens gedeputeerde Huib van Essen (GroenLinks) onvoldoende: "We hebben al veel eerder gezien dat er meer windplannen nodig zijn, maar wat er sinds het vaststellen van RES 1.0 is gebeurd, is dat er ook weer plannen zijn teruggetrokken in plaats van dat ze erbij zijn gekomen."

Om de balans te herstellen moet het aandeel windenergie omhoog, stelt de provincie. Minimaal zestig moderne windmolens zijn daarvoor nodig. Van Essen begrijpt de gevoeligheid die lokaal bovenkomt bij dergelijke plannen. "Er is bij veel gemeenten een voorkeur om vooral zon te doen, en wat minder wind. Maar als we dat allemaal doen, als iedere gemeente die keuze maakt, dan houden we te weinig wind over. Dat is wat nu is gebeurd."

Tot 1 december hebben gemeenten nu om alsnog met windplannen te komen. De provincie wil de lokale bestuurder daarbij helpen, maar vrijblijvend is deze extra tijd niet. Komen gemeenten er niet uit, dan zal de provincie locaties kiezen.

'De inwoner wil het niet'

De provincie heeft een lijst met zeventig locaties die in aanmerking komen voor de ontwikkeling van windenergie. Dat zijn plekken waar minstens twee tot drie windmolens te realiseren zijn en waarbij de provincie gekeken heeft of het past binnen het provinciaal omgevingsbeleid en landelijke wetgeving.

De locaties zijn ook in De Ronde Venen te vinden; onder andere bij Vinkeveen, Baambrugge en Abcoude. De locaties komen overeen met de eerdere zoekgebieden van de gemeente De Ronde Venen, bevestigt wethouder Van Uden. Toch gaan zij de locaties niet opnieuw bekijken. “Wij hebben een uitgebreid proces doorlopen met de inwoners van onze gemeente. Daaruit blijkt dat een brede meerderheid geen windturbines wil.”

Zonder draagvlak gaat het college geen nieuwe plannen maken. Ook als dat betekent dat de provincie uiteindelijk zelf een plek aanwijst.

Van Uden: “Wij hebben goede hoop dat de inspraak van onze gemeente en onze insprekers helpt bij het bijsturen van de plannen. Dat lukte eerder ook bij de gemeente, dus wie weet ook bij de provincie.”

Als er geen windmolens in De Ronde Venen komen zal dat elders gecompenseerd moeten worden. En De Ronde Venen is niet de enige gemeente die windenergie heeft uitgesloten. Ook andere gemeenten uit de RES zijn niet blij met de waarschuwing van de provincie. Het is dan ook de vraag of de gemeenten er samen uit gaan komen het komende halfjaar.

Van Uden: “Ik verwacht dat veel andere gemeenten met exact dezelfde reactie komen als wij. Ik kan me niet voorstellen dat andere buurgemeenten wel enthousiast zijn over de brief van de provincie.”

Zon

In De Ronde Venen blijft de focus op zonne-energie, laat Van Uden weten. Zo wil de gemeente zonnevelden plaatsen en investeren in zonnepanelen op dak.

Alleen de zon gebruiken om de klimaatdoelen te halen is een uitdaging, geeft Van Uden toe. “De maatschappelijke kosten om alleen zon te gebruiken zijn hoger. Maar technisch gezien is het mogelijk om de klimaatdoelen te halen zonder wind.” 

Als het aan het college ligt is en blijft het duidelijk: “Er komen geen windmolens in onze gemeente”.


advertentie