Woningen graaf van solmsstraat in mijdrecht geen monument

Mijdrecht – Het college van B&W heeft besloten de woningen aan de Graaf van Solmsstraat 1, 3, 5 en 7 in Mijdrecht niet aan te wijzen als gemeentelijk monument. Hiervoor was een verzoek ingediend door de Stichting het Cuypergenootschap, door de Erfgoedvereniging Bond Heemschut en door de Historische Vereniging De Proosdijlanden.

De gemeente weegt bij het toekennen van een monumentenstatus alle belangen mee, niet alleen die van het behoud van erfgoed. Voornaamste reden voor het niet toekennen van de monumentenstatus is de zeer slechte staat van onderhoud van de panden en de kosten die herstel met zich meebrengt. Dit is vrijwel niet te realiseren zonder verlies te maken.

Vanwege de zeer slechte onderhoudsstaat is er al in 2006 een sloopvergunning voor de panden afgegeven. Sindsdien is de situatie niet verbeterd en zijn er gesprekken over- en worden er plannengemaakt voor nieuwbouw op deze locatie.

De vier woningen zijn tot nu toe niet herontwikkeld, omdat de belangen van de laatste reguliere bewoner zwaar werden meegewogen.

De aanvragers en de eigenaar van de panden, de Parochiële Caritasinstelling St. Jan de Doper, zijn op de hoogte gebracht van het besluit van de gemeente. Tegen het besluit van het college van B&W staan bezwaar- en beroepsmogelijkheden open.CultuurEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsCultuurcultuurhistorischerfgoederfgoedvereniging heemschutgemeente de ronde venengemeentelijke monumentengraaf van solmsstraat mijdrechthistorische vereniging de proosdijlandenMijdrechtParochiële Caritasinstelling St. Jan de Doperrtv ronde venenstichting het cuypersgenootschapverzoek afgewezen


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×