Wat staat er deze keer in de nieuwe proosdijkroniek?

De Ronde Venen – Binnenkort verschijnt het juninummer van ‘De Proosdijkroniek’. Opnieuw is de groep medewerkers aan het blad erin geslaagd een opmerkelijk interessante editie samen te stellen.

Zo vertelt Nico Helling over de route van de postbode in de tweede helft van de negentiende eeuw: van Loenen via de Baambrugse Zuwe en over Waverveen, Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen langs de Geuzenslootterug.

Chris Woerden en Piet van Buul beschrijven de historie van de diverse raadhuizen in ons gebied. Actuele geschiedenis gezien de plannen voor nieuwbouw in Mijdrecht. Zowel Uithoorn, als Abcoude, Baambrugge, Vinkeveen-Waverveen, Mijdrecht en Wilnis krijgen in deze verhalen volop aandacht.

Een ander actueel historisch onderwerp behandelt Bram-Willem Aarnoutse. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vingen de kerkelijke gemeentes van Vinkeveen, net als nu met Oekraïne, tientallen kinderen uit oorlogsgebied op.

Arie Bloed behandelt de gevolgen van de gemeentewet van 1851 voor de plaatselijke burgemeesters. Abcoude-Baambrugge, Abcoude-Proostdij, Vinkeveen en Waverveen, Mijdrecht, Wilnis en Oudhuizen kenden ieder een eigen burgervader. Bleven zij in functie?

Maura Klinkhamer was in gesprek met de voor de lokale geschiedenis actieve moeder en dochter Stappers en Suzanne Lekkerkerker beschrijft de situatie rond sportverenigingen in oorlogstijd.

Ab Visser ten slotte ontrafelt het ‘mysterie van Agterbos’, over de schuurkerk en de bewoners in het buurtschap aldaar.

Dit alles is weer uitgebreid geïllustreerd met vele tientallen foto’s, waarbij speciale aandacht voor de Hoogstraat in Abcoude uit het archief van Ton Pepping.AbcoudeBaambruggeCultuurEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsSportVinkeveenWaverveenWilnisburgemeestersCultuurde ronde venengemeente de ronde venengeschiedenishistorische vereniging de proosdijlandenproosdijkroniekrtv ronde venen


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×