Omgeving station abcoude wordt parkeerschijfzone

Abcoude – De gemeente De Ronde Venen wijzigt de parkeersituatie bij Station Abcoude en die op de Hollandse Kade in Abcoude. Hier geldt vanaf 1 september a.s. een parkeerschijfzone met een maximale parkeerduur van twee uur. Het is voor direct omwonenden, ondernemers en OV-reizigers uit De Ronde Venen nog wel mogelijk om langer te parkeren, maar dan moet een parkeerontheffing worden aangevraagd. 

Deze maatregel geldt voor de directe omgeving van het Station Abcoude en op het bedrijventerrein Hollandse Kade en gebeurt naar aanleiding van meldingen over parkeeroverlast. Wethouder Mobiliteit Anja Vijselaar: “We krijgen al enkele jaren meldingen binnen over automobilisten die in Abcoude parkeren en vervolgens verder reizen met de trein. Ze parkeren langdurig in de wijk en op het bedrijventerrein. Hierdoor is er weinig parkeerplek voor bewoners en ondernemers en stroomt het verkeer op sommige plekken moeilijker door.”

Het station van Abcoude is een aantrekkelijke plek om de auto te parkeren en verder naar Amsterdam te reizen. Het aantal parkeerplaatsen is echter onvoldoende om aan de vraag te voldoen. De aanleg van extra parkeerplaatsen is geen oplossing, omdat dit zorgt voor een nieuwe vraag. Ook is de route tussen de A2 en het station ongeschikt voor extra verkeer.

Een parkeerschijfzone houdt in dat automobilisten maximaal twee uur mogen parkeren, waarbij het gebruik van een parkeerschijf verplicht is. Dit maakt langdurig parkeren bij het station niet mogelijk. De parkeerschijfzones komen op de parkeerterreinen bij het station aan de Spoorlaan en op het bedrijventerrein Hollandse Kade. Enkele jaren geleden is een parkeerschijfzone ingesteld in de wijk nabij het Station Abcoude (o.a. Fluitekruid en Ereprijs). Deze zone blijft gehandhaafd.

“Het is een project van de lange adem geweest. We hebben gesprekken gevoerd met de NS en met de provincie Utrecht. De gemeenteraad en het college hebben de afgelopen twee jaar diverse besluiten genomen en de bezwaren zijn afgehandeld. Nu kunnen we eindelijk de maatregelen invoeren”, zegt Anja Vijselaar. Ze vervolgt: “Als bewoner kunt u een ontheffing voor uzelf en voor bezoekers aanvragen. Ook als ondernemer kunt u een ontheffing aanvragen. Verder is het voor OV-reizigers uit De Ronde Venen mogelijk een ontheffing aan te vragen.”

Het aanvragen van een parkeerontheffing kan via www.derondevenen.nl/parkeerontheffing. Hier vindt u ook meer informatie. Een parkeerontheffing kost € 45,35 en is maximaal 5 jaar geldig.

De parkeerschijfzone gaat in op 1 september 2023. Vraag een parkeerontheffing aan vóór 1 augustus a.s. zodat er voldoende tijd is deze tijdig af te geven.AbcoudeBaambruggeEconomieGemeenteNieuwsabcoudede ronde venengemeente de ronde venenmobiliteitrtv ronde venenwethouder anja vijselaar


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×