Ivn-lezing over de amazone

De Ronde Venen – Het IVN organiseert op dinsdag 4 oktober a.s. een lezing over de Amazone.

De grote toename aan branden en ontbossingen die het Amazonegebied bedreigen hebben herhaaldelijk het nieuws gehaald. Het Amazone regenwoud in Zuid-Amerika omvat een enorme diversiteit aan planten en diersoorten. Naast haar enorme schoonheid en populariteit bij toeristen, speelt het gebied onder andere een essentiĆ«le rol in zuurstofvoorziening, waterhuishouding, koolstofopslag, voorziening van medicijnen, voedsel, grondstoffen en huisvesting van inheemse volkeren. Naast de bosbranden kent het gebied nog vele andere bedreigingen.

Tara Woud heeft in 2014 haar master Ecology & Natural Resource Management afgerond in Utrecht. Daarna heeft zij 11 maanden in het Amazone regenwoud van Peru doorgebracht, waar zij bijdroeg aan inventarisaties van fauna en met name van vogels. Ook deed zij onderzoek naar de ecologie en het gedrag van ara’s, papegaaien en parkieten.

Tijdens de lezing vertelt zij meer over het Amazonegebied, haar flora en fauna, natuurwaarden, de bosbranden en andere bedreigingen. Zij zal spreken over haar werk in Peru en over de diverse groepen en organisaties die zich op verschillende manieren inzetten voor kennisvergaring en behoud van het regenwoud.

De lezing van Tara Woud is op dinsdag 4 oktober a.s. van 20:00 tot 22:00 uur, in het NME-centrum De Woudreus aan de Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. Inloop is vanaf 19:45 uur. Aanmelden is niet nodig. Het bijwonen van de lezing is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 

Neem voor meer informatie telefonisch contact op met Willeke Rotteveel op 06 22 63 86 76, of kijk op  www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn.AbcoudeBaambruggeCultuurMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisamazonegebiedCultuurgemeente de ronde venenivn de ronde venen uithoornivn lezingnme centrum de woudreusrtvronde venentara woudwilleke rotteveel

Meer in dossier amazonegebied

Meer in dossier amazonegebied


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×