Verdovende middelen gevonden tijdens integrale controle abcoude

Gemeente De Ronde Venen hield donderdag 20 oktober een grootschalige integrale controle op de Hollandse Kade in Abcoude. Dit deed zij samen met politie, douane, Omgevingsdienst RegioUtrecht (ODRU), netbeheerder Stedin en het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC).

Tientallen bedrijfspanden en honderden opslagunits zijn gecontroleerd op de naleving van wet-en regelgeving. Tijdens de controle zijn er verdovende middelen gevonden in een bedrijfspand en in een opslagunit. In het bedrijfspand zijn hennepgerelateerde zaken aangetroffen waarvan de politie onderzoekt of deze strafbaar zijn. In de opslagunit is een kleine hoeveelheid harddrugs  gevonden.

Samenwerking

Met enige regelmaat vinden verspreid over de gemeente controles plaats waarbij verschillende partijen samenwerken. Zo kunnen netwerken van afnemers, facilitators en leveranciers in beeld worden gebracht.

Daarnaast voert men tijdens controles gesprekken met eigenaren, gebruikers en VvE’s van panden over wat er leeft in de buurt, hoe zij signalen van ondermijning herkennen en hoe zij (anoniem) melding maken bij politie en gemeente.

Inwoners die iets verdachts zien kunnen dit melden door een email te sturen naar ondermijning@derondevenen.nl, via de website van de politie, of anoniem bij MeldMisdaad Anoniem via 0800-7000.AbcoudeBaambruggeGemeenteNieuwsbedrijventerreindrugsGemeenteintegrale controleodrupolitieriecstedin


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×