Informatiebijeenkomst verkeersstructuur vinkeveen

Vinkeveen – Met het centrumplan Vinkeveen wil de gemeente tussen de 250 en 300 woningen bouwen, ongeveer 1.000 m² aan voorzieningen realiseren en de relatie tussen het dorp en de Vinkeveense Plassen versterken. Daarvoor moet ook de verkeerssituatie op en rond de Herenweg worden verbeterd. De gemeente organiseert op maandag 28 november een informatiebijeenkomst waar de laatste stand van zaken wordt toegelicht.

Om de verkeerssituatie rond de Herenweg te verbeteren is in 2021 een aantal globale verkeersplannen gemaakt. Op 30 september 2021 heeft de gemeenteraad de opdracht gegeven om het plan met de meeste voorkeur verder uit te werken. Dit is inmiddels gebeurd.

Uit de uitwerking van het verkeersplan blijkt dat het plan technisch goed uitvoerbaar is, maar dat er wel nog een groot aantal haken en ogen aan zit. Daarom is gezocht naar een alternatief verkeersplan. De gemeente denkt een goed alternatief te hebben gevonden voor het aanpakken en herinrichten van de hele verkeersstructuur in Vinkeveen en organiseert daarom op 28 november a.s. een informatiebijeenkomst.

Tijdens die bijeenkomst worden zowel het uitgewerkte- als het alternatieve plan besproken. Voor de gemeente is het belangrijk dat inwoners hun mening over beide plannen kunnen geven, om te komen tot een goed doordacht plan. Om iedereen de mogelijkheid te geven de informatiebijeenkomst bij te wonen, organiseert de gemeente de bijeenkomst op 3 verschillende tijden. De inhoud van iedere bijeenkomst is gelijk.

De informatiebijeenkomst vindt plaats in Sociaal Cultureel Centrum De Boei aan de Kerklaan 32 in Vinkeveen. De aanvangstijden zijn: voor bijeenkomst 1 17:00 uur, voor bijeenkomst 2 19:15 uur en voor bijeenkomst 3 20:30 uur. Inwoners kunnen zich aanmelden voor de bijeenkomst via www.derondevenen.nl/aanmeldendeboei.

De foto is ter illustratie Geplaatst door: Ferry MulderEconomieGemeenteNieuwsVinkeveenWaverveen3 sessiesalternatief plancentrumplan vinkeveengemeente de ronde venenherenweg vinkeveeninformatiebijeenkomstinwonersparticipatiemobilitieitrtv ronde venensociaal cultureel centrum de boeiverkeersplan vinkeveenverkeersstructuur vinkeveenvinkeveenvinkeveense plassenwoningbouw vinkeveen

Meer in dossier 3 sessies

Meer in dossier 3 sessies


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×