De ronde venen helpt buitensportverengingen verduurzamen

De Ronde Venen – De energiecrisis zorgt voor grote problemen. Ook buitensportverenigingen voelen de aanzienlijke kostenstijging. Speciaal voor hen stelt gemeente De Ronde Venen een aantal maatregelen voor: verenigingen versneld laten overstappen naar ledverlichting én een Duurzaamheidsfonds waarmee de gemeente alle andere verduurzamingsoplossingen stimuleert. In totaal is € 1,6 miljoen door de gemeenteraad beschikbaar gesteld.

De maatregelen zijn in het leven geroepen omdat ook in De Ronde Venen sportverenigingen de noodklok luiden. Velen maken zich ernstig zorgen over hun voortbestaan. “Deze verenigingen zien door de energiecrisis een aanzienlijke kostenstijging op zich afkomen’’, stelt wethouder Maarten van der Greft. “De meeste vinden het verhogen van de contributie niet wenselijk en daar sluiten wij ons volledig bij aan. De kans dat sporters hun lidmaatschap opzeggen is dan groot. Wij willen sporten en bewegen zoveel mogelijk stimuleren en met passende oplossingen de clubs boven water houden.”

Daarom komt de gemeente per direct met twee oplossingen. “Enerzijds stimuleren we verenigingen om versneld over te gaan op ledverlichting voor hun accommodaties”, licht de wethouder toe. “Deze nieuwe verlichting betaalt de gemeente voor alle buitensportverenigingen. Verenigingen die deze investering zelf al gedaan hebben, krijgen hun geld terug. Zo houden we de subsidie voor alle verenigingen gelijk.”

Naast ledverlichting stimuleert de gemeente ook andere duurzaamheidsinitiatieven. “Met ons Duurzaamheidsfonds kunnen allerlei andere duurzaamheidinitiatieven worden bekostigd, denk aan isolatie, zonnepanelen of de plaatsing van een warmtepomp’’, legt de wethouder uit.“ Voorwaarde voor deze subsidie is dat verenigingen óók gebruik maken van de BOSA-regeling, een subsidie vanuit de landelijke overheid die 30% van de kosten vergoedt. Gemeente De Ronde Venen neemt vervolgens ook 30% voor haar rekening. De overgebleven 40% moet door de sportvereniging zelf worden bekostigd.

In totaal stelt de gemeente € 1 miljoen beschikbaar, per vereniging keert de gemeente maximaal € 80.000 uit. De wethouder wil met dit voorstel de buitensportverenigingen stimuleren om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. “Laat deze financiële ondersteuning hét zetje zijn om duurzame innovaties aan te gaan’’, stelt de wethouder. “Uiteindelijk draagt dit bij aan de exploitatie van de verenigingen én bovendien zijn de verenigingen straks weer klaar voor de toekomst.

In totaal stelt de gemeente € 1,6 miljoen beschikbaar om deze duurzaamheidsinvesteringen te bekostigen. “Deze gelden halen wij nu uit de Algemene Reserve”, licht de wethouder toe. “Wij stellen voor om deze Algemene Reserve straks aan te vullen met minimaal € 1,6 miljoen uit de opbrengst van de velden van Argon. Deze velden worden gebruikt voor woningbouw en met dit voorstel kunnen álle buitensportverenigingen daarvan meeprofiteren.”

Buitensportverenigingen die ook gebruik willen maken van de subsidie van de gemeente, kunnen zich aanmelden via sport@derondevenen.nl. De regeling voor de led-veldverlichting loopt in 2022 en 2023. De regeling voor de overige energiebesparende maatregelen heeft een looptijd van vijf jaar.

Op de foto: Velden die Argon inlevert voor woningbouw, de opbrengst wordt gebruikt voor alle buitensportverenigingen.

Geplaatst door: Ferry MulderAbcoudeBaambruggeEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsSportVinkeveenWaverveenWilnisargon veldenbosa regelingduurzaamheidsfondsduurzaamheidsinitiatievenenergiecrisisgemeente de ronde venenled verlichtingrtv ronde venenwethouder maarten van der greft

Meer in dossier argon velden

Meer in dossier argon velden


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×