Gemeente gaat in gesprek met inwoners over de toekomst

Gemeente De Ronde Venen werkt aan haar eerste Omgevingsvisie. Die beschrijft wat voor gemeente De Ronde Venen in 2040 wil zijn. Van woningbouw, verkeer en energie tot natuur, economie en recreatie. Wat vinden inwoners en ondernemers prettig of mooi in de gemeente en waar zien ze verbeterpunten? De komende weken gaat de gemeente op verschillende manieren in gesprek om antwoorden op deze vragen te krijgen.

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Deze moet zorgen voor een beter overzicht van alle regels en moet meer ruimte voor initiatieven bieden. Verder vraagt de Omgevingswet van de gemeente om samen met inwoners en ondernemers een Omgevingsvisie op te stellen.

Deze maand start het verzamelen van ideeën en wensen voor deze visie. Dat gebeurt via een digitale peiling en door middel van straatgesprekken. Op een later moment volgen ook nog bijeenkomsten waarin de gemeente het gesprek aangaat. Op verschillende plekken en momenten kunnen inwoners in de komende tijd reageren op een paar korte vragen over mooie en minder mooie plekken in de gemeente. Ook is er gelegenheid om te vertellen met welke uitdagingen De Ronde Venen aan de slag moet. Op 26 oktober en 4 november staan interviewers in Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen en Abcoude. Kijk op www.toekomstderondevenen.nl voor de exacte tijden en locaties.

De digitale peiling is te vinden op derondevenen.swipocratie.nl en via www.toekomstderondevenen.nl. Via sociale media en borden langs de weg vraagt de gemeente zoveel mogelijk inwoners te reageren op stellingen en keuzes. Op de website komen later dit jaar de resultaten van de gesprekken en van de peiling.

Ook wordt aangegeven op welke manier de uitkomsten in de visie worden meegenomen. Verder is er achtergrondinformatie te vinden en kunnen belangstellenden volgen hoe het verder gaat met het maken van de Omgevingsvisie.

Wethouder Huib Zevenhuizen (Ruimtelijke Ordening) kijkt uit naar de uitkomsten van de gesprekken en de peiling. “De Omgevingsvisie beschrijft onze gezamenlijke droom voor de toekomst en helpt ons bij het maken van keuzes voor onze woon-, werk- en leefomgeving. Van groot belang dus voor onze inwoners en ondernemers. Daarom hoop ik dat zij zoveel mogelijk gebruikmaken van de mogelijkheid om met ons mee te denken.”De Ronde VenenGemeenteNieuws


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×