IVN Vogelexcursie in Demmerikse polder

In het natuurreservaat Demmerik zijn nu veel winterwatervogels die daar massaal overwinteren. Ze eten het malse gras en hoeven maar een klein stukje te vliegen om ’s nachts te slapen op de Vinkeveense Plassen.

Tijdens de excursie gaat gekeken worden of  ze te vinden zijn: grauwe gans, kolgans, canadese gans, rotgans, brandgans en nijlgans. Ook zijn zeker een aantal eenden te vinden zoals: wilde eend, krakeend en fluiteend ofwel smient. Misschien zijn er ook wel een paar bijzondere vogels te zien zoals de roodhalsgans en de dwerggans.

Beleef het mee met de Vogelwerkgroep van IVN de Ronde Venen en Uithoorn. Natuurreservaat Demmerik is een belangrijke verbindingszone in het Natuur Netwerk Nederland. Het is het begin van de verbinding tussen de Vinkeveense – en de Nieuwkoopse Plassen. Veel vogels overwinteren daar voordat ze weer vertrekken om te broeden op noordelijker en oostelijker plekken.

Wandel mee met de gids van IVN. Aanmelden kan via https://www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-
venen-uithoorn/. Na aanmelding volgt nadere informatie over waar en hoe laat er verzameld wordt.

De excursie is op zaterdagochtend 10 februari en duurt tot ongeveer 12:00 uur. Er is plek voor maximaal 20 deelnemers.AlgemeenDe Ronde VenenNieuwsdemmerikse polderivn de ronde venen en uithoornvogelexcursies

Meer in dossier demmerikse polder

Meer in dossier demmerikse polder


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×