De Luistertafel werd feestelijk geopend door wethouder Maarten van der Greft

De Luistertafel voor inwoners die zich niet gehoord of gezien voelen

Inwoners die zich niet gehoord of gezien voelen door de gemeente kunnen terecht bij De Luistertafel. Via www.derondevenen.nl/deluistertafel geven inwoners aan wat hen dwarszit en waar zij het gevoel hebben niet voldoende te worden geholpen. Daarnaast kunnen inwoners laten weten hoe zij graag zien dat dit probleem wordt opgelost. De gemeente gaat hier vervolgens mee aan de slag en zorgt dat de inwoner op de juiste manier geholpen wordt.

Woensdag 28 februari is De Luistertafel met daarbij de fysieke ruimte in het gemeentehuis feestelijk geopend.

Wethouder Maarten Van der Greft (Inwonerparticipatie) benadrukt: ”De Luistertafel is geboren uit onze wens om een betrokken gemeente te zijn. In het coalitieakkoord ‘In het hart’ is opgenomen dat er een (online) loket zou komen voor inwoners die zich niet gehoord voelen, of niet weten waar ze hun vraag beantwoord krijgen. Deze fysieke plek is er nu, in de vorm van De Luistertafel. Wij willen een lokale overheid zijn die luistert en hier ook naar handelt vanuit vertrouwen en openheid. De Luistertafel draagt concreet bij aan het echt luisteren en samenwerken met inwoners.”

Vragen van inwoners en ondernemers worden in beginsel snel en oplossingsgericht beantwoord, maar soms gaat dat mis. Het komt wel eens voor dat inwoners worden doorverwezen zonder antwoord te krijgen op hun vraag, of ze hebben het gevoel dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd. De Luistertafel is de plek om het te bespreken.

Het hoofddoel is dat inwoners zich gehoord en gezien voelen, daarbij ontvangen inwoners snel een duidelijke reactie van de gemeente. Soms is een oplossing binnen de gemeentelijke mogelijkheden niet mogelijk. In die situaties is doorverwijzing naar relevante externe hulp mogelijk.

Voor meer informatie, of om een probleem te delen, kunnen inwoners en ondernemers terecht op www.derondevenen.nl/deluistertafel. Na het invullen van het formulier ontvangen inwoners binnen twee dagen een reactie van de gemeente. Dan wordt een afspraak gemaakt en wordt gekeken naar een goede oplossing.AlgemeenDe Ronde VenenGemeenteNieuws


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×