Op de foto: Meindert Brunia (l) en Willem van Ham (r)

D66 De Ronde Venen wil realistische energiestrategie

Afdelingsbestuurders van D66 De Ronde Venen, Meindert Brunia en Willem van Ham, vinden dat de energiestrategie van gemeente De Ronde Venen achterhaald is en dat er een realistische energiestrategie moet komen. Brunia en Van Ham vragen zich af of het nog wel verstandig is energieopwekking door windmolens uit te sluiten.

In het huidige coalitieakkoord, mede ondertekend door D66 De Ronde Venen, staat dat de gemeente zich zal verzetten tegen windmolens en dat ze gaat proberen de ambities van de Regionale Energie Strategie (RES) te halen door middel van zonnepanelen. Om aan de eisen van de provincie Utrecht te voldoen, zou in totaal zo’n 95 hectare aan zonnevelden moeten worden aangelegd.

Brunia en Van Ham zijn tot dit inzicht gekomen tijdens een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst over de dreigende problemen op het overvolle elektriciteitsnet en de rol van de gemeente daarbij. Tijdens deze bijeenkomst gaf netbeheerder Stedin aan dat de overbelasting van het net al in 2026 bereikt wordt. De volledige capaciteit is dan bereikt, waardoor niet meer kan worden voldaan aan de groeiende vraag naar stroom.

Tijdens de avond bleek overigens dat de huidige plannen om 95 hectare aan zonnevelden in te richten, helemaal niet haalbaar zijn. Er kan eigenlijk maar 15 hectare aan zonnepanelen voor 2026 worden aangesloten.

Stedin sprak deze avond dan ook een duidelijke voorkeur uit voor windmolens ten opzichte van zonneparken, omdat deze ook energie leveren als er geen zon schijnt en men deze stil kan zetten wanneer dat nodig is voor de energiebalans op het net. Volgens Stedin zijn de problemen van een overvol en onbetrouwbaar elektriciteitsnet dankzij windmolens substantieel kleiner.

Na windmolens gaat de voorkeur van Stedin uit naar zonneparken. Over de prioriteit van gemeente De Ronde Venen, ‘zon op dak’, was Stedin duidelijk: “liever niet”, dit vanwege de techniek en de oncontroleerbare spitsuren van opladen en afnemen.

Brunia en Van Ham vinden dat het overvolle stroomnet stof tot nadenken voor de gemeente moet zijn. Het wordt volgens Van Ham tijd om nog eens realistisch te kijken naar andere alternatieven. Door een mix van groene energievoorzieningen kan de piek van het elektriciteitsnetwerk afgevlakt worden en wat eraan bijdraagt dat het elektriciteitsnet betrouwbaar blijft. Dan kunnen nieuwe huizen, bedrijven en scholen ook meteen aangesloten worden, wat nu nog maar zeer de vraag is.

In de energieplannen van de provincie zijn achter Baambrugge drie windmolens ingetekend. Stedin zegt dat deze windmolens uitkomst kunnen bieden. Van Ham: “Niet alleen voor de duurzame ambities van de gemeente, maar zeker ook ter voorkoming van overbelasting van het net en voor de voortgang van de woningbouwplannen en méér bedrijvigheid in onze gemeente.”

De energiecoöperatie Energiek Baambrugge had indertijd plannen voor wind en zon. Volgens Brunia en Van Ham is het geen gek idee om het gesprek met hen opnieuw te openen.

De fractie van D66 in de gemeenteraad van De Ronde Venen heeft nog niet gereageerd op de ideeën van Brunia en Van Ham.

 AlgemeenDe Ronde VenenEconomieGemeenteNieuwsRegiowoningbouwd66 de ronde venenmeindert bruniarealistische energiestrategiewillem van ham


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×